'Asielzoekers uit Irak blijken vaak maffiosi'

Steeds meer asielzoekers uit Irak en Afghanistan komen met criminele bedoelingen naar Nederland. Ze zijn lid van maffia-achtige organisaties of willen 'bruggenhoofden' bouwen voor de georganiseerde misdaad....

Van onze correspondent

Geert-Jan Bogaerts

MONDORF-LES-BAINS

Dat zei minister Sorgdrager van Justitie gisteren tijdens een informeel overleg met haar collega-ministers uit de Europese Unie. Zij wil dat er in EU-verband stappen gezet worden om deze ontwikkeling te bestrijden. Het opzetten van een 'team van Europese experts op het gebied van politie en immigratie' zal volgens haar in elk geval een eerste maatregel zijn.

'Deels betreft het echte vluchtelingen, maar het zijn ook vaak mensen met een puur criminele achtergrond', aldus de minister. 'Ik wilde de aandacht van Europa hierop gevestigd hebben, omdat het belangrijk is uit te vinden wat hiervan de achtergrond is.'

Nederland is niet het enige land dat met dit probleem kampt: Duitsland en Zweden zien dezelfde ontwikkeling. Andere Europese landen hebben vooral last van een toestroom van Afrikaanse, Roemeense en Bulgaarse asielzoekers met criminele bedoelingen.

Sorgdrager kan haar vermoedens niet staven met cijfers. Zij zegt zich puur te baseren op de dossiers van individuele asielzoekers. 'Daaruit blijkt naar mijn idee duidelijk dat de maffia bezig is vaste voet aan de grond te krijgen in Europa. Om er werkelijk zicht en vat op te krijgen, moet er echter meer onderzoek komen. En het is goed dat dat in Europees verband gebeurt.' Het team van experts zal zich eerst een duidelijk beeld moeten vormen en dan een aanpak moeten voorstellen.

Een steeds groter deel van de asielzoekers komt Europa binnen via vaste routes van mensensmokkelorganisaties. Dat betreft veelal asielzoekers die uit economische overwegingen hun land verlaten.

In de periode maart tot en met augustus was 25 procent van het totale aantal asielzoekers afkomstig uit Irak. In augustus was dat percentage zelfs opgelopen tot 41. In die maanden kwamen 1256 asielzoekers uit Irak het land binnen. Staatssecretaris Schmitz van Justitie luidde eerder deze week bij de gemeenten de noodklok over het dreigende tekort aan opvang voor deze groep mensen.

Minister Van Mierlo wil het probleem ook op een andere manier aanpakken. Hij stelde begin deze week in de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken al vast dat een groot deel van de asielzoekers uit Irak via andere, voornamelijk Zuid-Europese landen, naar Nederland komt. Volgens het vluchtelingenverdrag kan dat helemaal niet en moeten asielzoekers worden opgevangen in het land van binnenkomst in de EU. Hij vroeg de Zuid-Europese landen hun grenzen scherper in de gaten te houden.

Meer over