Asielzoekers steeds kinderrijker

Asielzoekers in de Nederlandse opvangcentra krijgen steeds meer kinderen. Vorig jaar werden in de centra 2030 kinderen geboren, bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden....

Een kind dat op Nederlandse grond geboren wordt, heeft geen recht op het Nederlandse staatsburgerschap. Sommige asielzoekers denken dat dat wel het geval is. Het recht op de nationaliteit van de geboortegrond geldt in Engeland en de VS.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil dat asielzoekers in een ziekenhuis bevallen en dat centra aparte kamers krijgen voor de kraamperiode.

De nieuwe Vreemdelingenwet, sinds 1 april van kracht, moet een einde maken aan het lange wachten voor asielzoekers. De baby's die voor 1 april zijn geboren, horen tot de 75 duizend 'oude gevallen', over wie nog moet worden beslist onder het systeem van de oude wet.

Meer over