Asielopvang op Ameland nog open

Het Centraal Orgaan opvang voor Asielzoekers (COA) probeert door een kort geding 58 asielzoekers van Ameland te verwijderen. De asielzoekers zitten er in drie tijdelijke opvangcentra die het COA wil sluiten....

Van onze verslaggeefster Greta Riemersma

De asielzoekers hadden van het COA 48 uur gekregen om te vertrekken. Maandagochtend liep die termijn af, maar iedereen was er nog. 'Ze hebben hun hoop gevestigd op de rechter', vertelt beheerder Jan Bloem van de opvangcentra Zeewinde en De Hoop. 'Het liefst willen ze altijd blijven, maar dat zal wel niet lukken. Daarom vragen ze nu tot het einde van het schooljaar te mogen blijven.'

Het COA stoot het komende jaar alle tienduizend plaatsen af die fungeren als noodopvang. De plaatsen zijn overbodig geworden nu steeds minder mensen in Nederland asiel aanvragen. Asielzoekers die nu nog gebruikmaken van de noodopvang, worden herplaatst in meer permanente centra. Voor de asielzoekers van Ameland zijn plaatsen gereserveerd in Drachten, Kollum, Bergum en Dokkum.

Maar de Amelander asielzoekers voelen zich ingeburgerd op het eiland. 'Ze horen hier', zegt directeur Johan Hoekstra van de openbare basisschool 't Honnedûn. 'Het besef dat het asielzoekers zijn, is op de achtergrond geraakt. Dat kon doordat het een relatief kleine groep betreft.' Aanvankelijk woonden er 120 asielzoekers op het eiland, van wie ongeveer de helft naar elders is vertrokken. De meesten verblijven al 4 tot 5 vijf jaar op Ameland.

De asielzoekers leveren de school van Hoekstra 22 leerlingen. Als die vertrekken, blijven er vijftien leerlingen over, te weinig om op termijn de school te kunnen voortzetten. Daar wil Hoekstra echter niet aan denken: 'Die kinderen hebben honderd procent integratie bereikt. Het is schrijnend wat er nu gebeurt. Het gaat alleen maar om geld.'

De COA vindt het ook heel erg vervelend, aldus een woordvoerder. Maar: 'Zo gaat het heel vaak als kleine locaties sluiten. Eerst is iedereen tegen de komst van asielzoekers. Er wordt gezegd: onze dochters kunnen niet meer veilig over straat, de criminaliteit stijgt, noem maar op. En als ze weggaan, is het omgekeerd.'

Het COA heeft van de voormalige staatssecretaris van Justitie Kalsbeek de opdracht gekregen tijdelijke centra te verruilen voor permanente. De woordvoerder: 'Als dat eenmaal is gerealiseerd, heb je dit soort problemen ook niet meer.'

Meer over