Arrogantie

'Rechtbank VS veroordeelt ex-generaals El Salvador' (de Volkskrant, 24 juli). De jury van een rechtbank in Florida heeft twee oud-generaals uit El Salvador verantwoordelijk gehouden voor misdaden die door het leger begaan zijn tijdens de burgeroorlog in de jaren tachtig....

ZWOLLE Koos Nuninga

De hypocrisie van deze rechterlijke uitspraak komt in een nog vreemder daglicht te staan als men het koppige verzet van de VS tegen de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof beziet. Kennelijk eigenen de VS zichzelf het recht toe om militairen van andere landen te berechten. Dit, terwijl zij een onafhankelijk tribunaal dat eventueel ook Amerikaanse militairen voor misdaden kan veroordelen, afwijzen.

De arrogantie van het Amerikaanse Congres om desnoods met geweld VS-militairen te bevrijden komt neer op het voorbehoud de territoriale soevereiniteit van een NAVO-bondgenoot te schenden. Dit prerogatief werd ook door de voormalige USSR opgeëist, hetgeen wel bleek in Hongarije (1953) en het voormalige Tsjecho-Slowakije (1968). Begrijpelijk dat men daar geen prijs meer stelt op een bondgenootschap met de huidige Russische Federatie. Waarom wil de nieuwe Nederlandse regering het bondgenootschap met de VS voortzetten?

Meer over