'Armoede is een politieke keuze'

Sjoera Dikkers (36), de nieuwe directeur van STOP AIDS NOW (het samenwerkingsverband van het Aids Fonds, Hivos, ICCO, Memisa en Novib), wordt gedreven door haar missie:..

Hoeveel uur per week werkt u in uw nieuwe baan?

'Ik werk fulltime. Ik werk ook veel thuis 's avonds en in hetweekeind. Dat geeft me de gelegenheid om doordeweeks ook aandachtaan mijn gezin te kunnen besteden. Werk en privé lopen bij mijaltijd door elkaar, maar dat kan even niet anders. Anders zou eenvan de twee aandacht tekort krijgen. Mijn oudste dochter heeftvroeger veel uurtjes op kantoor van mijn vorige baan bij de EvertVermeer Stichting zitten tekenen als de juf weer eens ziek was.'

Is dit vol te houden?

'Ja, ik verdien voldoende om genoeg hulptroepen in teschakelen zodat ik thuis niet zoveel hoef te doen. Dat is eenluxe. Ik ben geen moeder om thuis bij de theepot te zitten. Alsik dit weekeind op tv weer die kleine kistjes met kinderlijkjeszie, weet ik meteen waarom ik dit werk doe. Aan aids is echt ietste doen. Het kan een chronische ziekte worden zoals bij ons inhet Westen. En door armoede aan te pakken, kun je ook aidsbestrijden. Armoede is een politieke keuze en daar is voor onswinst te behalen.'

Welke dingen schieten er bij in?

'Vrienden. Ik heb weinig tijd om gewoon leuke dingen te doenof uitjes te maken zoals andere mensen doen. Maar ik mis het nietecht. Ik ben aan het werk - ook goed!. Als ik de wereld niet aanhet redden ben, is er wel een was te doen. Ik sport nog wel eenbeetje en ik volg ook nog een MBA-opleiding. Het is nogal een volprogramma, maar ik heb een heel positieve levenshouding die medrijft. Ik ben echt een rasoptimist.'

Is een sabbatical wat voor u?

'Nee, niet op dit moment. Ik zou het nu zonde van mijn tijdvinden. Misschien dat ik ooit wel die behoefte krijg. Ik hoop datdan is voordat ik er achter kom dat ik te weinig tijd aan mijnkinderen heb besteed. Dat schuldgevoel knaagt wel eens aan me.Het doet zeer als ik niet naar een kijkavond op school kan omdatik een vergadering heb. Mijn dochter weet me dat ook haarfijnduidelijk te maken. De intocht van Sinterklaas; ik kon er nietbij zijn. Heel jammer.'

Verdient u genoeg?

'Ja, 3000 euro netto. Veel hè? Ik heb tenminste nog nooitzoveel verdiend.'

Is uw pensioen geregeld?

'Mijn pensioen is via mijn werkgever geregeld. Mijn man isfreelance journalist en regelt het zelf. Beleggen doen we bewustniet!'

'Hoe bent u in deze baan gerold?

'Ik studeerde tropische marktkunde in Deventer. Ik wilde ietsconcreets en hards doen, juist omdat ik eigenlijk een zij-ig typeben. Economie en zeker internationale economie is buitengewooninteressant. Helemaal als je dat kan benaderen vanuit eensociologische hoek en met linkse idealen. Mijn eerste baantje bijGreenpeace kreeg ik bij toeval. Als ik die opening toen niet hadgekregen, had ik misschien wel een heel andere carrière gehad.'

Wat wilt u nog een keer in uw leven doen?

'Ik zou wel minister voor Ontwikkelingssamenwerking willenworden. Als die post blijft bestaan, tenminste. Maar dat willener meer. Zo'n baan hangt af van je politieke contacten. In mijnvorige baan als directeur van de Evert Vermeer Stichting heb ikniet alleen maar vrienden gemaakt. Ik ben heel kritisch, ook opde PvdA, mijn eigen partij.'

Carlijne Vos

Meer over