Arbeidsvoorziening verdacht van miljoenenfraude

Het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening in Goes wordt verdacht van fraude met Europese subsidies. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermoedt dat bij cursussen van het Centrum Vakopleidingen in Middelburg voor enkele miljoenen guldens is gefraudeerd....

Het ministerie heeft vrijdag aangifte gedaan. De fraude in Zeeland bedraagt mogelijk 7,9 miljoen gulden. Het gaat om 'mogelijk strafrechtelijke misstanden' bij het Centrum Vakopleidingen, het opleidingsinstituut van de arbeidsbureaus. Het centrum verzorgde opleidingen om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen.

De fraudes in Zeeland kwamen bij routinecontroles aan het licht. De boekhouding van het betrokken Centrum Vakopleidingen in Goes werd verzorgd door het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA) in Middelburg.

Het ministerie zegt dat het haar 'niet zou verbazen als dergelijke fraudes ook elders voorkomen'. Vier andere regio's moeten nu ook hun boeken tonen. In heel Nederland heeft het Centrum Vakopleidingen zestig filialen, verdeeld over tien regio's.

In het geval in Zeeland, waarvoor vrijdag aangifte is gedaan, zou Arbeidsvoorziening in Goes deelnemerslijsten hebben vervalst. Kon het arbeidsbureau in eerste instantie geen overzicht van cursisten overleggen, in tweede instantie bleek dat wel mogelijk. Het ministerie denkt dat er declaraties zijn ingediend voor cursussen die nooit zijn gegeven.

Ook is er mogelijk dubbel gedeclareerd voor de opleidingen. Er zouden zowel gelden zijn aangevraagd van het Europees Sociaal Fonds (ESF) als bij de gemeentelijke subsidieregelingen voor reïntegratie, zoals de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW).

Deze nieuwe affaire staat los van de eerdere malversaties met ESF-gelden. In vijf jaar hebben de arbeidsbureaus ten minste 250 miljoen gulden te veel gekregen uit het ESF-fonds, zo concludeerde H. Koning begin deze maand. Koning is voormalig president van de Rekenkamer en komt over enkele maanden met zijn eindrapport. Volgens Koning is er niet zozeer sprake van fraude, maar van 'misbruik of oneigenlijk gebruik'.

In mei vorig jaar deed het ministerie aangifte van fraude bij Arbeidsvoorziening Rijnmond.

Meer over