'Arbeidsbureau functioneert niet en kan verdwijnen'

De arbeidsbureaus kunnen worden opgeheven. Hun taak kan worden uitbesteed aan uitzendbureaus. De arbeidsbureaus functioneren niet meer door interne chaos....

De overheid besteedt nu volgens de werkgevers jaarlijks 150 miljoen gulden aan het vinden van werk voor werkzoekenden. 'Uitzendbureaus kunnen dat goedkoper en beter dan de arbeidsbureaus', vindt De Boer.

Het voorstel van de werkgevers is opmerkelijk. Zij zitten al tien jaar in het bestuur van de arbeidsbureaus. Daardoor zijn zij medeverantwoordelijk voor het functioneren van de arbeidsburaus.

De Boer vindt echter niet dat hij MKB Nederland een brevet van onvermogen geeft door nu privatisering van de arbeidsbureaus voor te stellen. 'De directie is verantwoordelijk voor de gang van zaken. Het bestuur heeft een beperkt mandaat.' Als verklaring voor het voorstel kan ook gelden dat de bond van uitzendsbureaus, de ABU, lid is van MKB Nederland.

Na privatisering blijven van de huidige arbeidsbureaus aanmeldpunten over voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. In deze aanmeldpunten, de Centra voor Werk en Inkomen, wordt bepaald of een werkzoekende eventueel scholing nodig heeft en welk bedrag daarmee gemoeid kan zijn. Uitzendbureaus en scholingsbedrijven concurreren vervolgens om de scholing of de bemiddeling naar werk.

De werkgevers in het midden- en kleinbedrijf zijn erg ontevreden over de arbeidsbureaus. 'Slechts 10 procent van de vacatures wordt door de arbeidsbureaus vervuld. De klantvriendelijkheid en de service zijn ver beneden de maat. Terwijl de arbeidsbureaus de beschikking hebben over alle gegevens en middelen', zegt De Boer.

De onvrede van het midden- en kleinbedrijf wordt vergroot door het stijgende aantal vacatures in deze branche, nu bijna 150 duizend. Meer dan de helft, 80 duizend, is moeilijk vervulbaar en staat al langer dan drie maanden open.

De problemen om werknemers te vinden worden steeds nijpender . De afgelopen maanden zijn veel buitenlanders aangenomen.

Meer over