'Arabist in proces-Wilders is niet onpartijdig'

AMSTERDAM Arabist Hans Jansen, die vandaag in het proces tegen Geert Wilders als deskundige op verzoek van de PVV-leider wordt gehoord , is niet onafhankelijk en onpartijdig....

Van onze verslaggevers Annieke Kranenberg en  Remco Meijer

Dit stellen de advocaten Michiel Pestman en Ties Prakken – die in het proces optreden namens een aantal ‘benadeelde partijen’ – in een brief aan de rechtbank in Amsterdam. ‘Deskundigen moeten hun taak naar geweten vervullen’, schrijven de raadslieden. ‘Dit betekent niet alleen dat een deskundige deskundig moet zijn, maar ook dat deze zich in zijn werk niet laat leiden door de eventuele wensen van een van de procespartijen. Een deskundige moet onpartijdig zijn, niet vooringenomen en zeker ook onafhankelijk.’

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in februari dat Wilders drie islamexperts mag horen om zijn verweer – ‘de waarheid kan niet strafbaar zijn’ – feitelijk te staven. De PVV-voorman wil kortweg aantonen dat de islam een kwaadaardige ideologie is. Het Openbaar Ministerie heeft echter nagelaten de onafhankelijkheid van deze deskundigen in twijfel te trekken, zegt Pestman. Jansen, die achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris wordt gehoord, voldoet volgens de raadsman niet aan de wettelijke vereisten.

Daags na het bevel van het gerechtshof in Amsterdam Wilders te vervolgen, kwam de International Free Press Society (IFPS) met het persbericht ‘Verdedig Geert Wilders en de vrijheid van meningsuiting’. Daarin wordt de zaak tegen Wilders een ‘onacceptabele schending van het heilige recht op de vrijheid van meningsuiting in de westerse samenleving’ genoemd. Tot slot doet de IFPS – die zich verzet tegen islamisering – een oproep geld te doneren voor het ‘Defense Fund’ van de PVV-leider. De verklaring is mede ondertekend door de leden van de IFPS-Raad van Adviseurs, onder wie Hans Jansen en Geert Wilders.

‘Daarnaast heeft Jansen in een uitzending van Nova op 28 februari 2008 erkend dat hij verdachte heeft geadviseerd bij het maken van Fitna’, aldus de advocaten. ‘Deze film figureert prominent in de tenlastelegging.’

Jansen reageert verbolgen op de beschuldigingen: ‘Volkomen bezopen.’ De arabist kan zich herinneren dat hij jaren geleden is gevraagd voor de functie bij de IFPS, maar ‘ik heb geen idee wat die club doet en ik heb er nooit een bijeenkomst van bijgewoond’. Verder zegt hij slechts vragen van Wilders te hebben beantwoord, zoals hij dat ook bij journalisten doet. ‘Dat is gewoon netjes.’ Volgens Jansen is de brief onderdeel van een ‘machtsstrijd’. ‘In de sharia hebben verdachten geen recht op een advocaat of deskundige. Kennelijk willen ze hem dat recht ontzeggen.’

De raadslieden hebben ook kritiek op een tweede deskundige, de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan. Op een bijeenkomst in New York eind 2009 prees zij Wilders omdat hij heeft beloofd de Koran uit Nederland te weren, mocht hij premier worden. Sultan en Wilders waren in juni 2009 samen te gast bij een conferentie van de IFPS in Kopenhagen.

De benadeelde partijen hopen dat de rechter-commissaris Jansen en Sultan vraagt naar hun onafhankelijkheid, temeer daar het OM een ‘weifelmoedige houding’ laat zien, aldus Pestman. ‘Reeds voor aanvang van het proces liet het OM weten dat het wellicht tot vrijspraak zal rekwireren.’

De rol van de benadeelde partijen – zoals Nederland Bekent Kleur, het Landelijk Beraad Marokkanen en andere organisaties en individuen – is evenwel beperkt. Zij mogen geen vragen stellen. Wel krijgen zij aan het einde van het proces spreektijd om hun verzoek tot schadevergoeding toe te lichten. Ze moeten kunnen aantonen dat Wilders hen ernstig leed heeft berokkend met zijn anti-moslim- en -allochtonenuitlatingen.

Een van de individuen die zich als benadeelde partij heeft gevoegd, is Aissa Zanzen (32), nauw verbonden aan de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam, maar handelend op persoonlijke titel. ‘We willen niet het risico nemen dat de PVV-aanhang moskeeën gaat haten. We willen juist deëscaleren. Wilders hoeft van mij ook geen straf te krijgen. Ik wil alleen dat de rechter een grens trekt: tot hier en niet verder. Zo veel Marokkaanse Nederlanders zijn bang van Wilders’

De inhoudelijke behandeling van de zaak-Wilders is uitgesteld tot oktober.

Meer over