Appèl

Volkomen terecht dat de Volkskrant zich verzet tegen de onnodige, onwenselijke en onpraktische nieuwe spelling. Het is natuurlijk wel jammer dat ik in mijn ochtendblad regelmatig traditionele spelfouten tegenkom als gevariëerd (moet zijn: gevarieerd) en niveau`s (moet zijn: niveaus)....

Kwalijker lijken me echter andere vormen van taalmishandeling,zoals bijvoorbeeld in de Volkskrant van donderdag 29 december.Daar gaat het om het gebruik van voorzetsels. Het is bekend: naar(toe) en op zijn aan een sterke opmars bezig, waarbij anderevoorzetsels van de positie worden verdrongen, die ze tot voorkort terecht konden innemen.

Dit leidt in uw kolommen tot onder meer de volgendeconstructies, die het taalgevoel van veel lezers pijn zullendoen: `het gedrag van sommige chauffeurs naar vrouwelijkepassagiers` (moet zijn: tegenover), `sinds de zomer zit eenspeciale eenheid van twintig man op de problematiek` (moet zijn:houdt zich bezig met), `gerichte inzet van de politie ophuiselijk geweld` (moet zijn: tegen). Volkskrant, let op uw taal!

Meer over