AOW blijft volgens ouderenbond ook later betaalbaar

De AOW blijft betaalbaar, ook als in 2010 de generatie van de na-oorlogse geboortegolf met pensioen gaat. Die conclusie trekt de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (Anbo) in een deze week te verschijnen rapport over de toekomst van de AOW....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het rapport rekent voor dat het premieplichtig looninkomen in de toekomst voldoende hoog is om het toenemende aantal ouderen een welvaartsvaste AOW te kunnen blijven garanderen.

De Anbo meent dat 'het voortdurende hameren van politieke zijde op de onbetaalbaarheid van de AOW' is ingegeven door de behoefte huidige bezuinigingen op de AOW te rechtvaardigen.

Toch acht de bond het nodig om een reservefonds te vormen waarmee de extra kosten van de vergrijzing in de periode 2010 tot 2030 kunnen worden opgevangen. In dat fonds zou 227 miljard gulden gestort moeten worden. Een jaarlijkse storting van 5,7 miljard vanaf 1995 is voldoende om die reserve te vormen.

Meer over