Antoinette Born uitgeroepen tot Ombudsclown-lezer van de week

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

de Ombudsclown
De ombudsclown. Beeld  Elnur Amikishiyev
De ombudsclown.Beeld Elnur Amikishiyev

DE KLACHT

'Geachte Ombudsclown', mailt Antoinette Born. 'De hoofdredacteur serveert ons elke zaterdag zijn week in hapklare blokjes. Raakte het naschrift van de redactie bij ingezonden brieven in onbruik, de heer Remarque onderlijnt alsnog het gelijk van de krant, of hij licht een gekozen invalshoek toe.

'Tegelijk is er dat Employee of the Month-gehalte. In de VS staren zulke gelauwerden je doorgaans vreugdeloos aan vanaf de wand van een hamburgertent. In de tekstkolom worden wekelijks spotlights op eigen mensen gericht, ook hier met fotootje. Bestaat de vrees dat de lezer de geroemde kwaliteiten niet zelf kan onderkennen?'

DE OMBUDSCLOWN

De Ombudsclown maakt van de gelegenheid gebruik Antoinette Born tot Ombudsclown-lezer van de week uit te roepen. De Ombudsclown wilde hieronder een foto van Born afdrukken, maar daar was ze huiverig voor.

Klagen? didu@volkskrant.nl

Meer over