Antilliaan kan straks ook worden uitgeleverd

De rijksministerraad heeft eind vorige week besloten de wijziging van het uitleveringsbesluit van de Nederlandse Antillen en Aruba voor spoedadvies naar de Raad van State te sturen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Er wordt naar gestreefd het besluit per 1 januari 1996 te laten ingaan. Nederlanders kunnen al sinds 1988 worden uitgeleverd aan het land waar zij een misdrijf hebben gepleegd.

Het besluit voorziet erin dat de gouverneur van de Antillen de bevoegdheid heeft bij uitlevering de voorwaarde te stellen dat de uitgeleverde zijn in het buitenland opgelegde straf op de Antillen of Aruba ondergaat.

Meer over