Antillen verafschuwen ‘rassendatabank’

De Antilliaanse premier De Jongh-Elhage wil dat minister Vogelaar voor Integratie afziet van invoering van de Verwijsindex Antillianen (VIA)....

Onder de Antilliaanse politici van alle kleuren is zelden zo veel consensus te vinden geweest als nu, in hun afwijzing van de verwijsindex. Die index is een volgsysteem dat Vogelaar in Nederland wil invoeren: met behulp van een speciale databank zouden in Nederland rondzwervende, niet bij een gemeente ingeschreven Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren beter geholpen kunnen worden en desgewenst beter vervolgd. Hulpverleners en politie moeten eraan meewerken. Voormalig minister Verdonk verzocht daartoe vorig jaar om speciale toestemming bij het College Bescherming Persoonsgegevens , dat toeziet op naleving van de privacyregels.

Tegen het verlenen van die toestemming is door het Overlegorgaan Caraïbische Nederlanders met succes geprocedeerd. In juli 2006 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de verwijsindex geen passend middel is. De rechtbank vond dat het rondzwerven van risicojongeren in het algemeen wel kan worden bestreden met een verwijsindex, maar niet met een index die slechts van toepassing is op één etnische groepering.

Getest
Ondertussen wordt in proefprojecten een algemene verwijsindex voor risicojongeren (VIR) getest. Als dat goede resultaten oplevert, moet de VIR overal worden toegepast vanaf medio 2009. Minister Vogelaar wil tot die tijd de VIA gebruiken en tekende op 4 september bij de Raad van State beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Rita Verdonk verdedigde – nu als Kamerlid – de VIA nog tijdens haar recente bezoek aan Curaçao: ‘Antilliaanse probleemjongeren zijn vijftien keer zo crimineel als de anderen en moeilijk te traceren. Nederlandse of Marokkaanse criminelen zijn doorgaans wel op te sporen in hun eigen sociale milieu, maar de Antillianen zwerven rond en kunnen met de VIA in beeld worden gehouden.’

Verbeteren
De wens om snel de dienstverlening te verbeteren, toegesneden op Antilliaanse jongeren, vormt het voornaamste argument van minister Vogelaar vóór de VIA. Bovendien is het tijdelijk: de VIA zal op termijn in de VIR worden geïntegreerd.

Statenlid Eunice Eisden, auteur van de motie in het Antilliaanse parlement, ziet de Antillianen en Arubanen in Nederland al rondlopen met een gele ster op hun jas. ‘Het bestaat toch niet dat in Nederland sprake kan zijn van een rassendatabank! Hoe kan de tijdelijkheid van een maatregel een criterium zijn voor wat kan en niet kan, het gaat toch om het principe? In haar dagboek heeft Anne Frank de tijdelijke holocaust voor de eeuwigheid vastgelegd.’

De behandeling van het beroep van Vogelaar bij de Raad van State zal nog vier tot vijf maanden op zich laten wachten; er is nog geen datum voor de zitting geprikt. ‘Het beste zou zijn dat de minister dit beroep intrekt’, zegt premier de Jongh-Elhage, ‘en dat is precies wat ik haar ga adviseren.’

Meer over