Antillen opgeheven op 10-10-10

De kogel is door de kerk: het land 'Nederlandse Antillen' houdt de tiende oktober van volgend jaar op te bestaan.

Van onze correspondent Jean Mentens

Dat is beslist op het politiek overleg dat woensdag op Curaçao is gevoerd tussen staatsecretaris Ank Bijleveld van Koninkrijksrelaties en de verantwoordelijke politici van de Nederlandse Antillen en de afzonderlijke eilanden.

Zelfstandige landen

Op die datum worden dan St. Maarten en Curaçao autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, St. Eustatius en Saba worden een soort van gemeenten van Nederland. Een soort, want geheel dezelfde rechten en voorzieningen zijn niet voor ze weggelegd.

Nederland heeft lang volgehouden dat de nieuwe landen eerst op orde moesten zijn met alle wetgeving en structuren voor ze hun autonome status konden krijgen, maar nu is er afgesproken dat indien een eiland niet geheel voldoet aan de criteria tegen 10 oktober 2010, er voor het betreffende beleidsterrein een plan van aanpak wordt opgesteld. Een voortgangscommisie waakt over de uitvoering van dat plan. Als het dan nog fout loopt hakt de Rijksministerraad (de facto is dat Nederland) de knoop door.

Overwinning

Deze nieuwe aanpak is een overwinning voor St. Maarten. Naar de smaak van Nederland liep men op dat eiland nog ver achter op schema en het zou eventueel nog langer hebben moeten wachten om zelfstandig land te worden. Dat is nu van de baan.

Tijdens het overleg werd er nog geconstateerd dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt met de samenwerking tussen de politiekorpsen van de toekomstige landen. Om de aanpak van de georganiseerde- en internationale criminaliteit te verzekeren blijft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) actief. Dat wordt pas opgeheven als de landen hun politiekorpsen voldoende succesvol kunnen laten opereren.

Inwoners van Curacao stemmen bij het referendum over onafhankelijkheid in 2005 (ANP) Beeld
Inwoners van Curacao stemmen bij het referendum over onafhankelijkheid in 2005 (ANP)
Meer over