Antillen betichten Kamer van bemoeizucht inzake homo’s

Op de Antillen en Aruba is afwijzend gereageerd op de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Johan Remkes (VVD), waarin zij de Nederlandse regering vragen het homohuwelijk te bevorderen op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht open te stellen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Van onze correspondent Jean Mentens

Voor Curaçao, Sint-Maarten en Aruba gaat het om een aanbeveling – omdat die hun eigen wetgeving maken – maar de motie is dwingender voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba omdat die op 10 oktober van volgend jaar een soort gemeenten van Nederland moeten worden.

Op 22 januari zijn er Statenverkiezingen, en de motie is koren op de molen van de oppositiepartijen die beweren dat Nederland zich te veel bemoeit met de gang van zaken op de eilanden. Jopie Abrahams, leider van de ADB, de partij die aan de macht is op Bonaire: ‘Deze motie maakt duidelijk dat we niets te zeggen krijgen. Daarom willen wij vergaande autonomie.’

De Arubaanse premier Mike Eman zei dat hij voorlopig niet van plan is zich te voegen naar de motie: ‘Aruba heeft zijn eigen wetgeving en die zal worden aangepast als de opvattingen veranderen.’

Op Curaçao vond zelfs homo-voorman Mario Kleinmoedig dat de motie op gespannen voet staat met de autonome rol van de Antilliaanse Staten, maar dat de politici van de Antillen haar hadden kunnen zien aankomen. Hij zei al jaren te pleiten voor een alternatieve erkenning van homoseksuele relatievorming op de Antillen en een aangepaste regeling te willen voor de eilanden.

De Arubaanse premier Mike Eman (ANP) Beeld ANP
De Arubaanse premier Mike Eman (ANP)Beeld ANP
Meer over