Antillen, Aruba mijden PVV’er

Het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) tussen de delegaties van volksvertegenwoordigers uit Nederland, Aruba en de Antillen moet na het weekend nog beginnen, maar de verstandhouding is nu al bedorven....

Een van de agendapunten was nog wel ‘omgangsvormen tussen de partners in het Koninkrijk’: aan Antilliaanse zijde wordt vaak een gebrek aan respect gevoeld, en daar had men het toch graag over willen hebben. Maar door de aanwezigheid van PVV-delegatielid Hero Brinkman komt men waarschijnlijk maandag op Curaçao niet eens aan vergaderen toe.

Brinkman vindt dat Aruba en de Antillen hun eigen boontjes zouden moeten doppen, los van Nederland. Hij blijft er ook bij dat hij de Antillen ‘een roversnest’ mag noemen en de Antilliaanse politici ‘incompetent en corrupt’. Bij het voorafgaand bezoek van de Nederlandse delegatie aan St. Maarten, donderdag, waren lokale politici opgestapt uit de vergadering omdat Brinkman voor die uitspraken geen excuses wilde maken.

Nu dreigt op Curaçao hetzelfde te gebeuren. ‘Waarom zouden wij energie steken in een gesprek met iemand die alleen maar wil choqueren en kapotmaken?’ vraagt delegatielid Eunice Eisden zich af. ‘Verstandhouding kan alleen groeien onder mensen die elkaar serieus nemen’.

Onder de meerderheid van Antilliaanse en Arubaanse delegatieleden wordt nu naar een manier gezocht om niet met Brinkman hoeven om te gaan.

Rudi Lampe, delegatielid voor Aruba, gaat niet meedoen aan de boycot van de POK-vergadering. ‘Het gaat om een verschil in cultuur’, legt hij uit, ‘wij vinden het hier belangrijk om rekening te houden met de gevoelens van een ander en Nederlanders vinden dat ze bot uit de hoek mogen komen.’

Lampe wil juist graag in debat met Brinkman. ‘Met zijn uitspraken bewijst hij dat het idee van onafhankelijkheid springlevend is. Ik wil graag praten over dekolonisering waarbij de burgers van onze eilanden uiteindelijk dezelfde rechten verwerven als die gelden in het moederland.’

De halfjaarlijkse POK-vergadering dient voor het uitwisselen van standpunten. Na afloop worden er meestal geen besluiten genomen. Op de agenda staan deze keer het drugs- en verslavingsbeleid in Nederland, de gewraakte Verwijsindex Antillianen en een advies van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting onder Antillianen en Arubanen in het Koninkrijk.

Meer over