‘Anoniem solliciteren is een schijnoplossing’

Solliciteren zonder dat je je naam opgeeft, waarom niet, zegt nu ook De Ser. Niet iedereen vindt het een goed idee....

tekst Gijs Herderscheê en Aimée Kiene

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, is nu ook voor anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. De sollicitant hoeft dan naam en leeftijd niet te vermelden. De SER is de adviesraad van vakbeweging, werkgevers en onafhankelijke kroonleden. Goed plan?

Sigrid Fortgens, woordvoerder van werkgeversorganisatie AWVN, die honderden bedrijven adviseert:

‘Wij zijn erg voor een divers opgebouwd personeelsbestand, met jongeren, allochtonen en ouderen. We werken er hard aan werkgevers te leren hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Diversiteit rendeert, het is goed voor je bedrijf als je werknemers hebt die elkaar niet de hele tijd bevestigen. Dan ontstaat creativiteit. Toch lijkt anoniem solliciteren ons geen oplossing. Het is een schijnoplossing. Wij denken dat de achterstand van allochtonen niet alleen veroorzaakt wordt door discriminatie, het ligt ook aan cultuurverschillen, taalachterstanden, lage opleidingen. Daar moet aan gewerkt worden.’

Rens de Groot, topman van de Centra voor Werk en Inkomen, CWI:

‘Werkgevers en HR-managers moeten hardnekkige vooroordelen over leeftijd en etniciteit laten varen. Een anonieme sollicitatiebrief kan daarbij helpen, maar wat gebeurt er als de oudere of Marrokaanse sollicitant daarna voor je staat? Het gaat mij te ver om anoniem solliciteren tot standaard te verheffen. Ik hoop dat werkgevers zich door het voorstel uitgedaagd voelen om te laten zien dat ze kandidaten (en brieven) alleen maar beoordelen en selecteren op zaken die er echt toe doen. En dat ze, net als bij CWI, weten dat ouderen en allochtonen uitstekende kandidaten kunnen zijn voor vacatures.’

Kim Tsai, integratiedeskundige, bedenker van prijswinnend integratieproject ‘De Mensenbieb’ en zelf allochtoon:

‘Nee, dat is een typisch politieke schijnmaatregel die alleen het beeld bevestigt van de weerloze nieuwkomer. Werkgevers zoeken kwaliteit – de sleutel ligt dus in de kwaliteit van het arbeidsaanbod. Dáár moet de aandacht op zijn gericht – bij allochtonen én andere achterstandsgroepen. Voor veel allochtonen betekent dat helaas een ontzieligheidscursus, want na jaren in een AZC en jaren van bijstand, sociale dit en sociale dat, zijn velen zélf gaan geloven dat ze zielig zijn. Ik zeg: laat ze weer weerbaar worden. Dan zijn ze zo aan de slag – mét hun buitenlandse achternaam.’

André van Iersel, directeur Personeel bij de Rabobank Groep:

‘Anonieme sollicitatieprocedures zijn een stap in de verkeerde richting. We zoeken juist naar jong en oud, mensen van verschillende herkomst, man en vrouw, voor een pluriforme en kansrijke organisatie. We zijn ons steeds meer bewust van onze vooroordelen en daar houden we rekening mee in sollicitatieprocedures. Het afplakken van geboorteplaats, geslacht, leeftijd, nevenactiviteiten, geloof en schoollocaties is niet alleen onwerkbaar, het is een hinderpaal voor organisaties die op zoek zijn naar diversiteit.’

Orhan Kaya, wethouder Rotterdam voor Participatie & Cultuur: ‘Dit is een taai probleem. Als je een wezenlijke verandering wilt, moet je alle mogelijkheden aftasten. Anoniem solliciteren is een onorthodox middel. We kunnen eindeloos praten of zoiets werkt of niet. Ik zou zeggen: probeer het eens ergens op beperkte schaal en kijk naar wat er in het buitenland aan ervaringen ligt.’

Meer over