Ander commentaar

DER TAGESSPIEGELTHE GUARDIAN en THE TIMES OF INDIA

'Het aantal inschrijvingen bij Britse UNIVERSITEITEN is sterk gedaald met 8,7 procent. Naast het verdrievoudigen van de kosten spelen ook andere factoren, zoals de demografische afname van 18-jarigen, een rol. Wel is duidelijk dat minder studenten zich inschrijven voor een tweede master, omdat zij daarvoor geen studielening krijgen. We kunnen niet volhouden dat bijscholing essentieel is voor onze kenniseconomie, maar er genoegen mee nemen dat ons universi- taire systeem daar niet in voorziet.'

'Als de DUITSERS de Grieken alleen zouden bruuskeren door een gebrek aan historische fijnzinnigheid, dan zouden we dat met wat diplomatieke handigheid kunnen oplossen. Dat is niet het geval. Het voorstel voor een budget-commissaris laat zien dat de monetaire gemeenschap niet meer gewenst is. Het gaat nu om rijk versus arm, om sterk versus zwak. De Grieken hebben al de trojka van IMF, EU en ECB; ze willen niet ook nog een bemiddelaar die hun boekhouding op een flip-over voorrekent.'

'Eindelijk heeft BOLLYWOOD gebroken met de ouderwetse, boterzachte verhalen rond Enorme Verenigde Gezinnen, overzeese liefdes en Punjabi-epossen. De Indiase films van nu laten moderne verhalen zien over getroebleerde individuen - zinderende sekssymbolen, gedrogeerde musici, verveelde bankiers, rusteloze schrijvers - die op hun levenspad beproevingen tegenkomen voordat ze The End bereiken. Dit staat dichter bij de werkelijkheid dan Bollywood ooit heeft gedaan - zonder saai te worden.'

undefined

Meer over