Amsterdam wil stoppen met positieve discriminatie

De gemeente Amsterdam wil bij het werven van personeel niet langer positief discrimineren. Het voorkeursbeleid heeft geen effect gehad. Het aantal allochtonen in het gemeenteapparaat is nog steeds 'bedroevend laag', vindt PvdA-wethouder J....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In elke personeelsadvertentie van de gemeente Amsterdam staat al jaren de zin: 'Daarom wordt vrouwen, leden van etnische minderheidsgroeperingen en gehandicapten uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen genieten zij de voorkeur.' Maar hoewel ongeveer eenderde deel van de bevolking allochtoon is, is bij veel gemeentelijke diensten slechts een paar procent van het personeel van allochtone afkomst.

Ook om andere redenen wil Van der Aa van de voorkeurstekst af. 'Jonge allochtonen willen een baan omdat ze goed zijn, niet omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Bovendien lijkt het alsof anderen niet in aanmerking komen.'

In plaats van het zinnetje in de advertenties wil Van der Aa dat de gemeente bij het werven van personeel bureaus in de arm neemt met een niet-blank netwerk. 'Nu gebruiken we vaak bureaus met alleen witte relaties.' Ook moeten de testen die kandidaten voor hogere banen moeten afleggen, geschikt zijn voor allochtonen.

Het voornemen vormt onderdeel van de nieuwe kijk van de gemeente Amsterdam op het minderhedenbeleid. Het huidige beleid dateert van 1989 en ging uit van etnische minderheden. Voor die groepen moet van alles gebeuren: gratis zwemles voor Marokkaanse moeders en extra aandacht in het onderwijs voor Turkse jongeren.

Achterhaald, vindt Van der Aa. 'Iedereen die moeilijk meekomt in het onderwijs heeft hulp nodig. Er zijn Marokkanen of Turken die het prima doen. Die hebben geen steun nodig.' De lijsttrekker van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen wil veelvormig beleid. 'Iedereen met een achterstand heeft aandacht nodig. Dat kunnen ook niet-allochtonen zijn.'

Een andere reden voor een nieuw minderhedenbeleid is de snel veranderende bevolkingssamenstelling van Amsterdam. Nu al heeft de meerderheid van jongeren tot negentien jaar een niet-Nederlandse achtergrond.

Van der Aa houdt de komende maand gesprekken waarin Amsterdammers kunnen meepraten over het minderhedenbeleid in een multiculturele stad.

Meer over