ACHTERGRONDONTSLAGEN TOPAMBTENAAR

Amsterdam wil schikken in slepende affaire met onterecht ontslagen ambtenaar

Om de affaire met antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb eindelijk af te kunnen sluiten, is de gemeente Amsterdam bereid om een minnelijke regeling te treffen. Dat vertelde burgemeester Femke Halsema donderdag in een debat over de kwestie in de Amsterdamse gemeenteraad.

Drie jaar geleden kreeg Saadia  Ait-Taleb (midden) strafontslag opgelegd vanwege een verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. Na onderzoek bleek ze onschuldig. Beeld ANP
Drie jaar geleden kreeg Saadia Ait-Taleb (midden) strafontslag opgelegd vanwege een verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. Na onderzoek bleek ze onschuldig.Beeld ANP

Halsema sprak over een ‘ontzettend verdrietige en pijnlijke zaak’ die nu al drie jaar voortduurt en waar Ait-Taleb een hoge emotionele prijs voor heeft betaald. ‘Het is daarom van het allergrootste belang dat dit tot een afronding komt.’

Drie jaar geleden kreeg Ait-Taleb van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan strafontslag opgelegd vanwege een verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. Ait-Taleb zou samen met een vermeende liefdesrelatie, ene Said J., de gemeente voor tienduizenden euro’s lichter hebben gemaakt door facturen in te dienen voor niet geleverde diensten. In de media werd Ait-Taleb neergezet als de corrupte spil in een lucratieve Marokkaans-Amsterdamse ‘antiradicaliseringsindustrie’ die van cliëntelisme en onkunde aan elkaar zou hangen.

Afgelopen juli bleef van de fraudebeschuldigingen weinig over nadat zowel Ait-Taleb als Said J. in een strafrechtelijke procedure van alle blaam werd gezuiverd. Na uitvoerig onderzoek bleken de facturen betrekking te hebben op diensten die Saïd J. leverde voor een geheim project waarmee moslimjongeren tegen extremistisch gedachtengoed beschermd moesten worden.

Het strafontslag werd wel bekrachtigd in een ambtenarenrechtelijke procedure. In dit proces oordeelde de rechter dat Ait-Taleb vanwege privécontact met Said J. ‘in elk geval de schijn van belangenverstrengeling heeft laten ontstaan, door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden’.

Hoewel Ait-Taleb in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak, lijkt ook deze ambtenarenrechtelijke procedure van de baan nu de gemeente in gesprek wil. Wat de minnelijke regeling precies zal behelzen, wilde Halsema niet vertellen. De burgemeester vroeg de gemeenteraad tijd en ruimte om tot een redelijk vergelijk met Ait-Taleb te kunnen komen.

Eer- en reputatieherstel

Volgens Nadia Adnani, advocaat van Ait-Taleb, zal de regeling niet alleen moeten voorzien in een financiële compensatie, maar ook in een ruimhartig eer- en reputatieherstel. ‘Dit is al drie jaar gaande. Drie jaar waarin mensen de wildste beschuldigingen over Ait-Taleb voor waar aannamen. Geld maakt het misschien makkelijker voor haar om verder te kunnen, maar ook haar reputatie moet hersteld worden.’

Ook in de gemeenteraad werd voor genereuze maatregelen gepleit. Mourad Taimounti, fractievoorzitter van Denk, somde het rijtje op: volledig eerherstel, publiekelijke excuses en een forse schadevergoeding. Daarnaast wil Taimounti dat er genoegdoening komt voor andere individuen die in de nasleep van de affaire in de problemen zijn gekomen. Taimounti doelt daarmee op antiradicaliseringsambtenaren en sleutelfiguren – individuen die radicale tendensen in wijken in de gaten hielden – die vanwege hun relatie met Ait-Taleb plotseling werden gewantrouwd door de gemeente en werkopdrachten zagen opdrogen.

Taimounti werd bijgevallen door SP-lid Erik Flentge, die zei te betreuren dat door het handelen van de Amsterdamse gemeente het sleutelfigurennetwerk ‘verdampt’ is. Leden van dit sleutelfigurennetwerk – grotendeels van Marokkaanse komaf – vertelden deze week in het tijdschrift Vrij Nederland dat het vertrouwen van moslims in de gemeente Amsterdam de afgelopen drie jaar flinke schade heeft opgelopen. Ait-Taleb dient in de Amsterdams-islamitische gemeenschap als waarschuwing dat de gemeente niet te vertrouwen is en dat uiteindelijk alle moslims over een kam worden geschoren.

Hoe de verstoorde relatie met de islamitische gemeenschap moet worden hersteld, werd tijdens het raadsdebat niet besproken. Eerst moet de verstoorde relatie met Ait-Taleb gelijmd worden.

Lees ook

Saadia Ait-Taleb vrijgesproken van fraude
Saadia Ait-Taleb, voorheen lid van het antiradicaliseringsteam van de gemeente Amsterdam, is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Bijna drie jaar lang speelde de affaire, die ervoor zorgde dat haar naam publiekelijk werd besmeurd.

Hoe de rechterhand van Van der Laan van de strijd tegen radicalisering een vriendendienst maakte
Saadia Ait-Taleb klom op tot rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. In 2017 werd zij beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. Wie is zij? En wat is er in Amsterdam mis bij de strijd tegen radicalisering?