Amsterdam wil meer politie bij strijd terreur

De politie van Amsterdam heeft bij minister Remkes van Binnenlandse Zaken extra mankracht gevraagd voor bestrijding van het terrorisme. In zijn nieuwjaarstoespraak maakte hoofdcommissaris Welten maandag bekend zeshonderd mensen voor deze nieuwe taak nodig te hebben....

De vraag van hoofdcommissaris Welten betekent een uitbreiding van het huidige korps met ongeveer 10 procent. Met de versterking is een bedrag gemoeid van 40 miljoen euro op jaarbasis.

Om zijn eis kracht bij te zetten verklaarde Welten gisteren dat diverse politietaken niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd omdat veel agenten zich sinds de moord op Theo van Gogh in november 2004 moeten concentreren op de bestrijding van terrorisme en aanverwante zaken, zoals bewaking en beveiliging van personen en objecten.

Vorig jaar moesten daarvoor ‘173 manjaren’, ofwel zeshonderd medewerkers worden vrijgemaakt. Hij noemde als voorbeeld de controle op autokraken die er vorig jaar voor een flink deel bij is ingeschoten. Het aantal diefstallen uit auto's is derhalve toegenomen.

Met uiterste krachtsinspanning, aldus Welten, is hij er inmiddels in geslaagd de surveillance in Amsterdam-Nieuwwest weer op orde te krijgen.

De voorzitters van vijf Amsterdamse stadsdelen hadden zich vorig jaar bij burgemeester Cohen, de korpsbeheerder, beklaagd over de ondermaatse politiecontrole en over de langdurige vacatures van de zo belangrijk geachte buurtregisseurs, de wijkagenten. Volgens Welten zijn alle vacatures inmiddels opgevuld.

Zoals de laatste vijf jaar gebruikelijk is, kon de politiechef melden dat de veiligheid in zijn regio is toegenomen. Op de meeste fronten nam het aantal misdrijven af.

Een macabere uitzondering was het aantal moorden: 36 vorig jaar, één meer dan in 2004. Welten erkent dat de serie openlijke liquidaties in het criminele circuit afgelopen november het beeld van grotere veiligheid op straat kan vertroebelen.

Overigens heeft zijn recherche nog geen enkele liquidatie – van de vier in november – kunnen oplossen. Welten: ‘Deze moorden zijn moeilijk op te lossen omdat er vaak een grote afstand bestaat tussen de opdrachtgever en de feitelijke dader.’

In navolging van de plaatselijke middenstand is de hoofdcommissaris van plan een ‘beschavingsoffensief’ in te zetten. ‘We zien steeds vaker dat onverdraagzaamheid de norm is en intolerantie de regel. Ik heb dringend behoefte aan meer fatsoen.’

Meer over