Amsterdam werkt aan verzelfstandiging GVB

Het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) wordt verzelfstandigd. Het college van B en W heeft vrijdag het principebesluit voorgelegd aan de gemeenteraad....

Met deze beslissing gaat een wens van directeur A. Testa in vervulling. Hij kwam in 1996 bij het GVB om het verliesgevende bedrijf er bovenop te helpen. Inmiddels maakt het GVB wat winst, maar Testa vindt verzelfstandiging noodzakelijk om het bedrijf gezond te krijgen.

Het college van B en W stemt daarmee in. Volgens GVB-wethouder Ter Horst (PvdA) moet de overheid zich niet bemoeien met de uitvoering van het openbaar vervoer. De overheid moet volgens haar opdrachtgever zijn en toezien op de naleving van het contract met het GVB.

De details over de verzelfstandiging zijn niet bekend. De vierduizend werknemers gaan onder een andere CAO vallen. Niet duidelijk is wat dit voor de GVB'ers betekent. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over wie de eigenaar wordt van de rails.

Het college hoopt het voorstel voor de zomer door de raad te krijgen. In de tussentijd kunnen de ondernemingsraad van het GVB en de bonden een advies uitbrengen. De Amsterdamse PvdA heeft laten weten in te stemmen met de plannen.

Privatisering van het bedrijf is voorlopig niet aan de orde. De kans bestaat, zegt Ter Horst, dat de gemeente in de toekomst de exploitatie van nieuwe lijnen niet mag gunnen aan een bedrijf waarvan ze zelf eigenaar is. 'Dan zullen we moeten privatiseren.'

De AbvaKabo noemt het plan van het college voor verzelfstandiging van het GVB slecht onderbouwd en onverantwoord. De bond vindt dat B en W te veel vooruitlopen op de nog niet door de Tweede Kamer aangenomen Wet Personenvervoer 2000, waarmee marktwerking in het openbaar vervoer wordt nagestreefd.

Het college sprak ook over de veiligheid in de tram, bus en metro. Ter Horst noemde de agressie 'ten hemelschreiend'. De afgelopen dagen waren er talrijke incidenten tussen passagiers en conducteurs en bestuurders. Volgende week ligt er een plan van aanpak. Ter Horst denkt de veiligheid te verbeteren door alle rijtuigen en bussen zo snel mogelijk uit te rusten met camera's.

Meer over