Amsterdam reserveert huizen voor agenten

Amsterdam schiet woningzoekende verplegers, onderwijzers, politieagenten en verloskundigen te hulp. De gemeente gaat speciaal voor hen vijfhonderd sociale huurwoningen reserveren in de hoop dat deze beroepsgroepen in de stad blijven of komen werken....

Amsterdam dreigt te duur te worden voor de agenten, de onderwijzers en de verpleegkundigen. Er is een tekort aan goede voor hen betaalbare huurwoningen. Vorig jaar kwam de gemeente hun al tegemoet met een rentevrije lening voor de aankoop van een huis.

De gemeente neemt de maatregel wegens het grote tekort aan agenten, onderwijzers en verplegers. Weliswaar zijn er in andere sectoren van de arbeidsmarkt ook grote tekorten, maar 'de onvervulde vacatures in het onderwijs, de zorg en bij de politie zijn in de samenleving het sterkst voelbaar', licht de gemeente toe.

De arbeidsmarktproblemen worden door het tekort aan betaalbare woningen nog eens versterkt. De gemeente weet niet of met de nieuwe maatregel het probleem kan worden opgelost, maar ze denkt wel de ergste nood te kunnen lenigen. Gegadigden moeten zich laten voordragen door de samenwerkende zorginstellingen SIGRA, personeelszaken van de politie of de initatiefgroep lerarentekort uit Amsterdam.

Het Amsterdamse politiekorps verbeterde anderhalve maand geleden al de secundaire arbeidsvoorwaarden. Elke agent krijgt een tegemoetkoming van 1500 gulden per jaar die vrij besteedbaar is aan bijvoorbeeld wonen, parkeren, reizen, kinderopvang, studie of een computer.

Meer over