Amsterdam ravot over station zonder kap

Met een beetje pech staan achter het Centraal Station van Amsterdam over een jaar of tien, dag-in-dag-uit zo'n zestig- à zeventigduizend buspassagiers te vernikkelen van de kou, omdat het nieuwe busstation aan de noordelijke IJ-oever het zonder zijn glazen dak moet stellen....

De raad vergadert binnenkort over de ingrijpende verbouwing die het stationsgebied het komende decennium zal ondergaan. Het havenfront voor het monumentale gebouw van P. Cuypers wordt ingrijpend opgeknapt. Het station ondergaat een flinke verbouwing vanwege de noord-zuidlijn van de metro. Het autoverkeer wordt via de IJ-oevers en twee tunnels langs de achterkant van het station geleid. En daar komt, over een lengte van driehonderd meter, het nieuwe busstation van architectenbureau Benthem Crouwel. Op palen, zodat de bussen hun passagiers op perronhoogte kunnen afzetten. Ze worden tegen weer en wind beschermd door een glazen dak dat tot boven de veerboten aan de IJ-oever reikt

Een prachtig plan, vond bijna iedereen. Maar er is een probleem: geldgebrek. De PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad vrezen dat het te duur gaat worden en hebben het college van B & W de pin op de neus gezet. Als het busstation niet binnen het beperkte stedelijke budget kan worden gebouwd, moet het dak maar worden geschrapt, of ten minste worden uitgesteld totdat de gemeente wel genoeg geld beschikbaar heeft.

Wethouder Stadig van ruimtelijke ordening heeft het signaal begrepen en pleit nu voor een uniek 'dubbelbesluit': de raad moet het stationsplan maar aanvaarden, als het te duur wordt kan de kap later dit jaar alsnog worden geschrapt.

'Volstrekt onverantwoordelijk gedrag', noemt Dijkstra dat. Ook uit architectonisch oogpunt. Architect J. Benthem is nog niet in paniek. 'Het is jammer, maar ik heb begrepen dat een deel van de raad niet voor afstel, maar voor uitstel pleit. Misschien is het geld er straks weer wel. Maar als de gemeente het stationsdak zou schrappen, stop ik met de bouw. '

Meer over