Amsterdam heeft kantorenloods

Invoering van een leegstandtaks voor vastgoedeigenaren die hun panden te lang leeg laten staan, is dat de oplossing? ‘Ik vraag het me af.’..

Van onze verslaggever

AMSTERDAM Wat kan een overheid doen om structurele leegstand tegen te gaan? In zijn rapport De oude Kaart van Nederland wijst samensteller Fons Asselbergs erop dat België sinds 1996 een leegstandtaks kent. Een aantal Duitse deelstaten en Oostenrijk overweegt invoering.

Zowel in Rotterdam als Amsterdam dringt de plaatselijke PvdA aan op invoering van een leegstandtaks. Vastgoedeigenaren die hun panden te lang leeg laten staan, moeten worden beboet, zo luidt het pleidooi. Deze ‘straf’ zou vooral de kantoorsector moeten treffen.

De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) is niet tegen invoering van zo’n taks, maar staat evenmin te juichen. ‘Ik vraag me af of je daarmee de leegstand oplost. Bovendien: deze discussie wordt altijd gekoppeld aan een verbod op kraken.’

In Amsterdam staat nu 16 procent van de kantoorruimte leeg. ‘Normaal hoort het 5 tot 8 procent te zijn’, zegt Van Poelgeest. Van de ruwweg 900 duizend vierkante meter lege kantoorruimte zal volgens hem ‘een groot deel’ nooit meer als kantoorruimte dienst doen. ‘Verouderde kantoren buiten de ring, daar wil niemand meer in.’

Het ministerie van VROM wil dat in 2010 25 duizend woningen zijn gerealiseerd in leegstaande kantoren. Die ambitie wordt bij lange na niet waargemaakt, zeggen experts op het gebied van volkshuisvesting. Van Poelgeest: ‘Wij hebben een kantorenloods ingesteld. Iemand die gewoon op de eigenaar van een lang leegstaand kantoor afgaat en gaat kijken of we elkaar kunnen helpen.’

De wethouder wil niet het beeld oproepen dat het altijd de beleggers zijn (financiers in de kantoorsector) die altijd maar de leegstand in stand houden. Ook de overheid zelf maakt zich er schuldig aan. Hij wijst op de moeizame pogingen om samen met Zaanstad het zogenaamde Hembrugterrein te herontwikkelen. ‘Dat oude Defensieterrein staat voor het grootste deel al lang leeg en is van de dienst Domeinen. Die denkt steeds aan een grote prijs. Maar er zit daar gif in de grond en de kosten van opruiming zijn een obstakel.’

Meer over