Amerikaanse krant doet foto's weg

The New York Times doet zijn fotoarchief in de verkoop. Nu het bestand digitaal is geregistreerd, ziet de Amerikaanse krant geen reden de foto's op papier nog langer te behouden....

Van onze verslaggever Arno Haijtema

Het kenmerkt de groeiende belangstelling voor fotografie dat ook voor nieuwsbeelden grote bedragen worden neergeteld op Paris Photo, in de eerste plaats een beurs waar artistieke foto's worden verhandeld.

Anders dan de kunstfoto's, die in beperkte oplagen worden aangeboden, is van veel foto's uit de archieven van The New York Times niet bekend hoeveel exemplaren er over de wereld zijn verspreid. Maar dat weerhield een verzamelaar er niet van om 7500 dollar te betalen voor twee dramatische foto's van persbureau AP. Daarop is het moment vastgelegd waarop nachtclubeigenaar Jack Ruby in 1963 de arrestant Lee Harvey Oswald, de veronderstelde moordenaar van president Kennedy, in de maag schoot.

Andere opmerkelijke foto's die The New York Times aanbood waren een portret van de Ierse schrijver James Joyce door fotografe Berenice Abbott, voor 2500 dollar, een beeld van de eerste atoomexplosie in 1945 in New Mexico, voor vijfduizend dollar, en het portret van Churchill, Roosevelt en Stalin op de Jalta-conferentie in 1945, eveneens voor 2500 dollar. Een foto van de zwarte Amerikaanse sprinter Jesse Owens, in 1935, trainend voor de Olympische Spelen een jaar later in Berlijn, werd verkocht voor vierduizend dollar.

Volgens staflid Nancy Lee van The New York Times Archives, telt het archief van de krant tussen de vijf en zeven miljoen foto's. 'Veel foto's zijn, nadat ze in de krant zijn afgedrukt, nooit meer in het openbaar getoond. Nu we het publiek de mogelijkheid bieden de originele afdrukken aan te schaffen, krijgen ze een nieuwe betekenis.' De klimatologische omstandigheden in de archieven van de krant zijn verre van ideaal, zodat niet voorkomen kan worden dat de kwaliteit van de foto's achteruit gaat. 'We beschouwen het niet als onze taak het materiaal voor de eeuwigheid te conserveren', zegt Lee. 'We zijn geen museum.'

Veel foto's krijgen van de krant de kwalificatie 'vintage' mee. Bij kunstfoto's behelst dit begrip dat de foto is afgedrukt door de fotograaf zelf, of onder zijn persoonlijke supervisie, in een beperkt tijdsbestek (meestal enkele maanden) nadat de opname is gemaakt. De krant The New York Times gebruikt het begrip 'vintage' als het aangeboden exemplaar het origineel is dat werd gebruikt voor publicatie in de krant. Meestal worden nieuwsfoto's langs elektronische weg wereldwijd gedistribueerd bij kranten. De meeste aangeboden foto's zijn dus verre van uniek.

Bij de inventarisatie van de archieven bleken sommige beroemde foto's te zijn verdwenen. Volgens Lee was de map met foto's van Marilyn Monroe grotendeels geplunderd, net als die van de Beatles en van sporthelden.

The New York Times benutte Paris Photo behalve voor de fotoverkoop ook om contact te leggen met Europese galeries. De krant wil in elk land in Europa een galerie als agent inschakelen voor de verkoop van de archieffoto's.

Meer over