Amerikaanse humor

TEGEN beter weten in heb ik een boekje aangeschaft met daarin een verzameling van de beste humor in de wetenschap....

De recensie in een Amerikaanse vakblad was uitzonderlijk positief. Ik heb het over het boek The Best of Annals of Improbable Research (Freeman, New York, 1998), samengesteld door Marc Abrahams. Behalve de recensie in het vakblad beloofden ook de samenvattingen van eerdere boekbesprekingen op de achterflap dat het schuddebuiken zou worden.

Het boek zou de allerleukste artikelen bevatten die de laatste zes jaar zijn verschenen in het tijdschrift Annals of Improbable Research (AIR). Dat is een blad dat zesmaal per jaar verschijnt en volgens de redacteuren geheel aan humor in de wetenschap is gewijd. Ik zal u laten meegenieten door wat uit de bloemlezing te citeren.

Het komt voor dat serieuze wetenschappelijke artikelen op naam staan van een belachelijk groot aantal auteurs. Dat verschijnsel wilde AIR blijkbaar in 1993 aan de kaak stellen. Want toen publiceerde het blad het artikel De Effecten van Pindakaas op de Rotatie van de Aarde. Met meer dan tweehonderd auteurs. En de tekst van het gehele artikel blijkt te bestaan uit slechts één regel: Voor zover we hebben kunnen vaststellen, heeft pindakaas geen enkele invloed op de rotatie van de aarde.

Misschien vindt u de volgende nog leuker. In het Nederlands kennen we de uitdrukking 'zo dood als een pier'. Amerikanen zeggen 'as dead as a doornail'. In het boek staat een artikel van een paar medici die een zeven jaar oude kopspijker medisch onderzocht hebben. In het artikel kunnen we lezen dat de spijker gedurende 24 uur lang niet ademhaalde. Ook maakte de spijker geen bewegingen en was geen enkel geluid waar te nemen. Zelfs een beweging van de ogen van de kopspijker kon niet worden vastgesteld. De conclusie van de medici: een kopspijker is inderdaad klinisch dood en de eerdergenoemde uitdrukking kan dus met een gerust hard gebruikt worden. Op een foto bij het artikel zien we een spijker waaraan een twintigtal elektrodes zijn bevestigd.

In het Nederlands wordt wel eens gezegd dat je 'geen appels met peren mag vergelijken'. In het Engels zijn dat 'apples and oranges'. Een onderzoeker van de Amerikaanse ruimtevaart-organisatie NASA wilde dat wel eens uitzoeken. Hij deed een aantal serieuze optische experimenten aan appels en sinaasappelen. De resultaten worden in een keurige grafiek in AIR gepresenteerd. En wat is de verrassende conclusie: de twee vruchten lijken wel degelijk op elkaar en je mag ze dus wel vergelijken.

De redactie van AIR kan er zelf ook wat van. In het artikel Airbags voor meubelen wordt met behulp van proeven aangetoond dat het vallen van een stoel veel minder gevaarlijk is indien iedere stoel is voorzien van twee airbags. Dit artikel wordt geïllustreerd met twee foto's. Op allebei zien we een dame die met stoel en al gevallen is. Een keer met airbags en een keer zonder airbags, in dat laatste geval wel een helm dragend.

In een ander artikel wordt uitgelegd dat hiëroglyfen niet zijn uitgevonden door de Egyptenaren, maar dat de eer toekomt aan het wormpje C. elegans. Het artikel bevat foto's van hiërolyfen met daarnaast steeds een foto van het worpje met een zodanige stand van zijn lichaam dat het sterk lijkt op die hiëroglyfe.

Ik heb in het hele boekje niet één tekst kunnen vinden die ik echt leuk vond. Volgens mij kun je de wetenschappelijke wereld maar beter mijden als je op zoek bent naar humor.

Meer over