Amerika's systeem kan druk niet aan

Tienduizenden kinderen uit Midden-Amerika glippen via Mexico illegaal de VS binnen. De druk op Obama om in te grijpen groeit, maar veel van deze tieners zijn gevlucht voor drugsbendes. En dan is er nog de successtory van Andy Najar, die het van immigrant schopte tot speler op het WK.

VAN ONZE CORRESPONDENT ARIE ELSHOUT

NEW YORK - Tienermigratie naar de VS

De Verenigde Staten worstelen aan hun zuidgrens met een toestroom van kinderen uit Midden-Amerika die illegaal het land proberen binnen te komen. Sinds oktober vorig zijn er meer dan 52 duizend aangehouden, een stijging van 99 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het zijn er zoveel dat er nauwelijks opvang voor hen is.

De 52 duizend kinderen arriveerden zonder ouders in de VS. Ze komen uit Honduras, El Salvador en Guatemala. Driekwart van hen werd opgepakt in de Rio Grande Vallei in Zuid-Texas aan de grens met Mexico. De minderjarigen die alleen komen, maken deel uit van een grotere migrantenstroom bestaande uit gezinnen. Allemaal zeggen ze dat de armoede en het geweld van drugsbendes in hun land het leven gevaarlijk maken voor kinderen.

De autoriteiten in Texas zijn niet opgewassen tegen de massale komst van de minderjarige immigranten, al of niet in het gezelschap van hun ouders. Er is te weinig plek om ze te huisvesten. Daarom worden de kinderen naar Nogales in Arizona gevlogen, naar een tijdelijk opvangcentrum. Van daaruit worden de migranten verdeeld over centra elders in het land, maar die lopen ook vol. Voorts raken de immigratierechtbanken overbelast. Daardoor kunnen kansloze migranten niet snel worden uitgezet.

Aan alle kanten raakt het systeem verstopt. De grenspolitie is daarom deze maand begonnen zwangere vrouwen en ouders met kinderen vrij te laten, zodat zij naar familieleden in de VS kunnen. Zij krijgen een dagvaarding waarop staat dat ze te zijner tijd moeten verschijnen voor de immigratierechter. Dit moet de Amerikaanse autoriteiten lucht geven.

Het probleem is dat de immigranten het thuisfront laten weten dat zij met de dagvaarding een soort tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit gerucht brengt anderen ertoe ook hun geluk in de VS te beproeven. Het is zelfs al zo dat veel vrouwen en jongeren die de grensrivier de Rio Grande oversteken niet meer uit handen proberen te blijven van de grenspolitie maar er juist op afgaan in de hoop gepakt te worden en de 'tijdelijke verblijfsvergunning' te krijgen. De poging de immigrantenstroom beheersbaar te houden leidt zo tot een vergroting van het probleem.

De regering-Obama probeert de geruchtenstroom de kop in te drukken. De minister van Homeland Security (Binnenlandse Veiligheid) schreef een open brief aan de ouders in Midden-Amerika waarin hij waarschuwde voor de gevaarlijke tocht door Mexico naar de Verenigde Staten. 'De criminele netwerken van mensensmokkelaars die jullie betalen om jullie kind naar de VS te brengen, bekommeren zich niet om zijn of haar veiligheid. Voor hen is jullie kind handelswaar waarmee ze geld verdienen', schreef minister Jeh Johnson. Hij dreigt ook iedereen die geen aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning te zullen uitwijzen 'ongeacht hun leeftijd'.

Door de humanitaire crisis aan de zuidgrens botsen de politici in Washington als vanouds over het immigratievraagstuk. Republikeinen verwijten president Obama dat hij het probleem over zichzelf heeft afgeroepen.

Een paar jaar geleden besloot Obama te stoppen met de deportatie van illegalen die als minderjarigen in het land waren gearriveerd. Hoewel de president deze maatregel beperkte tot degenen die voor juni 2007 waren gekomen, menen de critici dat de deportatiestop een aanzuigende werking heeft gehad en waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de huidige humanitaire crisis.

De regering-Obama geeft toe dat 'een verkeerd beeld van het Amerikaanse immigratiebeleid' een rol speelt. Vicepresident Joe Biden reisde naar Midden-Amerika om duidelijk te maken dat de VS hun grenzen niet openen voor iedere minderjarige die zich meldt.

Het onderliggende probleem is dat een alomvattende immigratiehervorming vast is komen te zitten in het Congres. De Democraten willen een legalisering van de 11 miljoen illegalen. Een deel van de Republikeinen wil dat ook, maar dan moeten er garanties komen dat de grensbewaking zodanig wordt versterkt dat er niet weer een illegalenprobleem ontstaat. Door de crisis rond de 52 duizend tienermigranten hameren ze nog sterker dan voorheen op deze voorwaarde.

undefined

Meer over