Ambtenarenbond eist loonstijging van 2 procent

AMSTERDAM - Vakbond Abvakabo  FNV weigert akkoord te gaan met gedwongen ontslagen bij de rijksoverheid en eist een loonstijging van 2 procent. Het kabinet-Rutte, dat 6,5 miljard euro op ambtenaren wil bezuinigen, staat aan de vooravond van een 'hete herfst'.

Ambtenaren en werknemers uit de zorg en andere publieke sectoren demonstreren in Den Haag. Beeld anp
Ambtenaren en werknemers uit de zorg en andere publieke sectoren demonstreren in Den Haag.Beeld anp

Dat zegt cao-onderhandelaar Jan Willem Dieten van de ambtenarenvakbond vandaag in een interview met deze krant.
Zijn eisen staan haaks op de afspraak in het regeerakkoord dat de lonen van ambtenaren in 2011 worden bevroren. Stemmen de bonden daar niet mee in, dan heeft CDA-minister Donner (Binnenlandse Zaken) aangekondigd de nullijn wettelijk af te dwingen. Gedwongen ontslagen lijken dan onvermijdelijk.

Oorlogstaal
Dieten verwerpt deze oorlogstaal van het kabinet. 'Als zij het kwaadschiks kunnen, kunnen wij het ook kwaadschiks. Via acties. Het heeft niet mijn voorkeur, maar het is een route waarmee we voldoende ervaring hebben.' Hij wijst op de actiebereidheid onder rijksambtenaren. 'In 2007 stond dertigduizend man op het Malieveld en zijn we in colonne langs alle ministeries gegaan. Dat rijksambtenaren niet staken, is een fabeltje.'

Het kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, noemt in het regeerakkoord niet hoeveel ambtenaren weg moeten. 'Het is een bezuinigingsopdracht van 6,5 miljard euro, die zowel op materieel als op personeel gebied kan worden ingevuld', zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Deze week lekte uit dat de Belastingdienst al vijfduizend banen vreest te moeten schrappen.

Niet vooruitlopen
De cao voor rijksambtenaren loopt op 1 januari af. Dinsdag beginnen de onderhandelingen over de nieuwe. Het ministerie wil niet vooruitlopen op Donners inzet.

Het behoeft geen betoog dat de wensen mijlenver uiteen liggen. Het kabinet wil niet alleen geen loonstijging uitbetalen, ook wil Donner af van de speciale ontslagbescherming voor ambtenaren. 'Een natte droom en een illusie', oordeelt Dieten.

De bonden vinden dat wie A zegt, ook B moet zeggen. 'Laat het kabinet maar zeggen welke taken niet meer gedaan moeten worden. Maar dat doen ze niet. We moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.' Dat zal ten koste gaan van de dienstverlening, voorspelt Dieten.

Nederland telt bijna 130 duizend ambtenaren in dienst van de rijksoverheid, 4 procent van de totale beroepsbevolking. Zij werken bij ministeries, bij de Belastingdienst en het UWV, maar ook in gevangenissen en bij de IND. Slechts 7 procent van de rijksambtenaren is bezig met beleid.

Meer over