Ambtenaren kritiseren bezuinigingen Paars II

De ondernemingsraden van de ministeries en de hoge colleges van staat vinden dat Paars II 'een aanslag op de eigen werknemers' pleegt....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

In een brief aan formateur Kok schrijven de ondernemingsraden dat 'deze nieuwe aanslag bij de rijksambtenaren' beroering zal wekken. Ze wijzen erop dat er nog eens vijfduizend banen voor rijksambtenaren verdwijnen en dat de ministeries al twintig jaar lang stelselmatig moeten inkrimpen. 'Het doortrekken van deze lijn pakt verkeerd uit. Op veel plaatsen is de werkdruk onaanvaardbaar gestegen.'

Het platform vindt de nieuwe ingreep onbegrijpelijk en 'a-politiek niet te beargumenteren', gezien het doel van het tweede kabinet-Kok om de kwaliteit van de rijksoverheid te verhogen. Er worden ook geen taken afgestoten, zeggen de ondernemingsraden.

De ondernemingsraden vinden dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke bezuinigingen, voordat zulke hoge opbrengsten worden ingeboekt. 'Zo wordt de nu nog hoge kwaliteit van de Nederlandse overheid niet alleen meer sluipenderwijs aangetast. Op termijn kan dit ook de kwaliteit van de Nederlandse samenleving ondergraven.'

Meer over