Ambtenaren krijgen achterstallig salaris na 70 jaar uitbetaald

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lost Nederland een ereschuld in aan ambtenaren. Het gaat om de uitbetaling van achterstallige salarissen aan ambtenaren en militairen in toenmalig Nederlands Indië tijdens de Japanse bezetting, 1942 - 1945.

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid. Beeld anp
Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid.Beeld anp

Jarenlang ageerde het Indisch Platform tegen het onrecht dat zestigduizend ambtenaren na de oorlog berooid uit de Japanse kampen kwamen en geen enkele tegemoetkoming kregen van hun werkgever, het Indisch Gouvernement en indirect de Nederlandse regering. In de jaren negentig liet het kabinet Kok historisch onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de claim. Die werd weliswaar aangetoond, maar tot actie kwam het niet.

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid heeft nu een akkoord gesloten met het Indisch Platform over uitbetaling van een vergoeding aan de laatste nog levende ambtenaren om wie het gaat. Deze elfhonderd mensen, vrijwel allemaal ouder dan 90 jaar, krijgen ieder 25 duizend euro uitbetaald.

Meer over