Ambtenaren dreigen Dijkstal met cao-conflict

De 112 duizend rijksambtenaren stemmen niet in met het cao-akkoord dat de ambtenarenbonden met minister Dijkstal zijn overeengekomen. Als de minister vandaag niet met extra toezeggingen komt op het gebied van de werkgelegenheid, loopt de overheid net als twee jaar geleden de kans op een groot arbeidsconflict....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De vier centrales vragen een garantie van het rijk dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. 'De leden verlangen na jaren van matigen, beknibbelen en snoeien nu een gebaar', aldus een woordvoerder van de CFO.

De leden van de grootste bond bij het rijk, de AbvaKabo, eisen meer zekerheid over behoud van hun werk. Ze willen een duidelijke verplichting voor de minister om werknemers die door reorganisaties hun baan kwijtraken elders bij de overheid aan werk te helpen.

De AbvaKabo stemt alleen in met het cao-akkoord als de minister over deze zaken 'absolute duidelijkheid geeft.' De achterban van de CMHF (hogere ambtenaren) is nog negatiever over het onderhandelingsresultaat. In plaats van het 'ja, mits' spraken de CMHF-leden zich uit voor een 'nee tenzij'.

De twee andere bonden, de christelijke CFO en de CRP, hadden het akkoord al eerder verworpen. Formeel komt er geen nieuwe cao als drie van de vier bonden nee zeggen.

De cao-overeenkomst voorziet in een teruggang van de werkweek van 38 naar 36 uur in 1997. In ruil voor de arbeidstijdverkorting gaan de ambtenaren flexibel werken. Zo wordt de zaterdag meer een gewone werkdag en wordt overwerk beperkt.

CFO-onderhandelaar J. Anneveld verwacht dat ongeveer 50 procent van de banen die vrijkomen als gevolg van de arbeidsduurverkorting, wordt herbezet. Afgesproken is dat de banen waar ambtenaren volcontinue werken (douane, gevangenisssen en Rijkswaterstaat) volledig worden opgevuld.

De kritiek van de leden van de vier bonden spitst zich toe op de werkgelegenheid. De CFO gaat daarin het verst. De christelijke ambtenarenbond eist een keiharde garantie dat er gedurende de contractperiode geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

De CMHF-leden willen dat werknemers zelf invloed krijgen op de vorm van de atv. Zij eisen een onvervreemdbaar recht op 24 atv-dagen. Werknemers moeten zelf kunnen kiezen of zij die opnemen in de vorm van een vierdaagse werkweek of de dagen sparen om bij voorbeeld eerder met vut of pensioen te gaan.

De ambtenaren van de Centrale voor Rijkspersoneel CRP vinden de loonsverhoging te gering.

Meer over