Ambon

Wat opvalt in de berichtgeving over de gewelddadigheden op het Indonesische eiland Ambon, is dat de strijdende partijen steevast worden aangeduid met de termen 'moslims' en 'christenen'....

Koos Nuninga

Het met godsdienst-termen aanduiden van de beide bevolkingsgroepen suggereert ten onrechte dat er op Ambon sprake zou zijn van een religieus conflict. De werkelijke tegenstellingen zijn namelijk etnisch van aard.

Deze etnische tegenstellingen zijn een gevolg van de transmigratie-politiek onder Soeharto. Gedurende zijn dictatuur zijn veel etnische Javanen vrijwillig of gedwongen verhuisd van Java naar andere Indonesische eilanden. Door de transmigratie-politiek trachtte het Soeharto-regime een sterkere greep te krijgen op geheel Indonesië.

De etnische Javanen kregen niet zelden goed betaalde banen in de sector van de overheid toebedeeld. Dit tot begrijpelijke frustratie van de etnische autochtonen.

Hun opgekropte woede werd echter wreed de kop ingedrukt door het Indonesische leger. Nu het leger niet meer in staat blijkt te zijn de orde op alle Indonesische eilanden te handhaven, steken overal conflicten op tussen etnische Javanen (meestal moslims) en niet-Javanen (ook meestal moslims, maar soms ook christenen).

Het is te hopen dat mocht Indonesië als eenheidsstaat uiteenvallen, de etnische Javanen niet in de eerste plaats gezien zullen worden als erfgenamen van het Soeharto-tijdperk, maar als broeders en zusters met wie in vrede kan en moet worden samengeleefd.

Meer over