'Alsof godsdienst de wereld uit moet'

DEN HAAG - Eerder deze week vroeg Roel Kuiper van de ChristenUnie in de senaat nog expliciet aan premier Rutte of diens kabinet aandacht zou hebben voor de levensbeschouwing in het publieke domein.

Zeker, was het antwoord van Rutte, natúúrlijk.

'En dan nu zo'n plan', zegt Kuiper: 'Schokkend!'

In confessionele kring is afwijzend en dreigend gereageerd op de plannen van staatssecretaris Dekker (Mediazaken) met de omroepen. Vooral het voornemen om de budgetten van de omroepen op geestelijke grondslag - RKK, Zendtijd voor de Kerken en de IKON - per 2016 op nul te zetten, wekt verontwaardiging.

'Dit is een verkeerd signaal: religie kunnen we wel missen', zegt een medewerker van de SGP-Kamerfractie, die tot enkele maanden terug nog te vriend werd gehouden door het kabinet Rutte I. 'Wij hebben hier heel stevige vragen over.'

'Dit voornemen betekent beëindiging van de zendtijd van die omroepen', zegt Kuiper. 'Dit staat niet op zich, de seculiere agenda wordt steeds duidelijker. We hadden al de koopzondagen en de gewetensbezwaarde ambtenaar. En nu wil dezelfde Dekker ook het leerlingenvervoer naar identiteitsgebonden instellingen nog onder de loep nemen. Dat werd altijd onder de vrijheid van onderwijs gerekend, nu wil het kabinet erin snoeien.'

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat beklemtoonde Rutte eerder deze week dat hij voor zijn beleid veel bredere steun zal zoeken dan alleen die van de coalitiepartners. In de Eerste Kamer is die steun ook hard nodig; VVD en PvdA beschikken daar over slechts 30 van de 75 zetels.

'Dit kan chagrijn in de verhoudingen doen sluipen', zegt CU-Kamerlid Gert-Jan Segers, 'juist de omgang met minderheden is de lakmoesproef voor beschaving.' Het is ook riskant, voegt Segers daaraan toe. 'Gezien de situatie in de Eerste Kamer moet het kabinet wel beseffen dat op enig moment elke partij de doorslag zou kunnen geven.'

'Deze zaken tellen zwaar mee', zegt Kuiper. 'De omgang met de kleine omroepen hoort juist bij die dingen waarmee rekening gehouden moet worden. Alles bij elkaar is dit too much. Het lijkt wel alsof de wereld gezuiverd moet worden van de laatste restanten van godsdienst. Het kabinet wil het allemaal achter de voordeur duwen', constateert hij.

'Maar deze strijd is nog niet gestreden.'

undefined

Meer over