Column

Als er één gevaar op de weg is, is het Melanie SvH

Minister van Infrastructuur Schultz van Haegen schreef dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het betreurt 'dat het aantal verkeersdoden in 2015 op alle wegtypen is toegenomen ten opzichte van 2014'. Schultz van Haegen is vooral bekend geworden van de foto's waarop ze schaapachtig staat te grijnzen naast een bord met '130' erop - alweer een stuk snelweg waar je 10 kilometer harder mag dan voorheen.

null Beeld anp
Beeld anp

Mirjam Leunissen en Joost de Vries zochten namens de Volkskrant uit wat de gevolgen zijn geweest van het verhogen van de maximum-snelheid van 120 naar 130 kilometer per uur - een van de VVD-kroonjuwelen. Het bleek dat op wegen waar je 130 mag, de kans bij een ongeval om het leven te komen groter is dan waar 120 of 100 kilometer het maximum is. Op de laatste categorie wegen is de kans te verongelukken bij een ongeval 2 procent, op de 130-snelwegen 10.

Schultz van Haegen is de minister die, om de door de snelheidsverhoging toegenomen kans op verongelukken te neutraliseren, miljoenen uitgaf aan extra veiligheidsmaatregelen. Dat ze ook had kunnen afzien van de verhoging en zo gratis hetzelfde effect had kunnen bereiken, kwam om nog onopgehelderde redenen niet bij haar op.

De cruciale en wrede vraag is deze: kun je de minister van Infrastructuur medeverantwoordelijk houden voor de extra verkeersdoden vanwege haar liberale snelheidsmanie? Niet direct: automobilisten zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, het is op Melanie-asfalt niet verplícht 130 te rijden. Maar de hogere sterftecijfers zijn mogelijk wel mede te danken aan haar beleid en de VVD-obsessie met gasgeven.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid stelde het in 2012 al vast: 'Naarmate de snelheid hoger is, resulteert een botsing in ernstiger letsel.' Dat klinkt misschien vreemd, maar de wetenschap staat voor niks. Die heeft dit getest met auto's die op een muur knallen, met van die poppen erin. Het verschil tussen een botsing met 50 kilometer per uur en eentje met 220 bleek aanzienlijk.

Verkeershoogleraar Bert van Wee van de TU Delft was niet verbaasd. Hij stelde in 2011 al vast dat de kans op dodelijke ongevallen per sneller gereden kilometer met 3 à 4 procent toenam. Dat was vóór Schultz van Haegen voor het eerst naast zo'n nieuw snelheidsbord stond, met een blik alsof de liberale lente dan toch eindelijk was doorgebroken in dit slome sociaal-democratische 100-kilometer-per-uurland.

Er is sprake van wat je circumstancial evidence kunt noemen. De feiten wijzen in een bepaalde richting: harder rijden verhoogt de kans op dodelijke ongelukken. Alleen Schultz van Haegen wil er nog niet aan: 'Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de stijging van het aantal doden op de snelwegen', schreef ze. Direct bewijs is inderdaad moeilijk te leveren. Misschien komt het wel doordat 130 rijdende chauffeurs zich sneller laten afleiden, vaker alcohol drinken of naar huis zitten te appen dat het ondanks die 130 kilometer ietsje later wordt. Wellicht zitten er onder hardrijders meer suïcidale types of doen ze graag aan seks op de snelweg: dat moet allemaal worden onderzocht, Melanie Schultz van Haegen neemt geen genoegen met bullshit.

Misschien is het een goed idee op enkele trajecten de maximumsnelheid radicaal naar 180 kilometer te verhogen en te zien wat er gebeurt. Kost doden, maar dan heb je tenminste harde cijfers en duidelijkheid.

De minister betreurt de doden. Dat lijkt me hypocriet. Als er één gevaar op de weg is, dan is het Melanie SvH.

Meer over