REACTIESHUURMAXIMALISATIE

‘Als de verhuur voor beleggers niet genoeg geld oplevert, gaan ze woningen verkopen’

Minister Hugo de Jonge wil vanaf 2024 een groot deel van de huurmarkt ‘maximaliseren’. Vastgoedbeleggers kunnen dan niet meer zelf bepalen hoeveel huur ze vragen. Hoe reageren betrokkenen?

Ashwant Nandram
Bij de actie ‘De Huur Is Te Duur’ in Rotterdam krijgen huurders advies over hun rechten en hoe ze rechtmatige huurprijzen kunnen bedingen. Beeld Marcel van den Bergh/VK
Bij de actie ‘De Huur Is Te Duur’ in Rotterdam krijgen huurders advies over hun rechten en hoe ze rechtmatige huurprijzen kunnen bedingen.Beeld Marcel van den Bergh/VK

Marcel Trip, belangenorganisatie voor huurders Woonbond:

‘De maximalisering is een stap in de goede richting. Maar we willen dat de maatregel voor een nog groter deel van de markt gaat gelden. De huurprijzen zijn nu totaal losgezongen van de kwaliteit van de woning. Het blijft vreemd dat we een deel van de huurmarkt niet beschermen tegen woekerprijzen.’

Jakob Wedemeijer, wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam:

‘Het is goed om te zien dat de overheid de huurprijsregulering wil uitbreiden. We hebben als Amsterdam lang gehamerd op het afschaffen van de verhuurderheffing, het invoeren van de opkoopbescherming en het oprekken van de puntengrens om ook huizen boven de sociale huurgrens betaalbaarder te maken. Dat het Rijk nu op al deze punten in beweging is gekomen, is goed nieuws voor alle woningzoekenden.’

Jack de Vries, vertegenwoordiger vastgoedbeleggers Vastgoed Belang:

‘Ik ben geen voorstander van de maximalisering. De zorg die ik nu heb is dat er geen redelijk rendement meer overblijft voor verhuurders. Als ik zo rondvraag, halen vastgoedbeleggers zo’n 3 à 4 procent rendement per jaar. Er zit dus niet veel vlees op de botten. Als je dit voorstel bij alle andere maatregelen optelt – de verhoogde overdrachtsbelasting, de verplichtingen om woningen te verduurzamen en het vermogen dat straks zwaarder belast zal worden – dan verdampt dat rendement snel. En als de verhuur niet genoeg geld oplevert, gaan beleggers die woningen verkopen. Dan kunnen huurders deze woningen überhaupt niet meer huren. Bovendien is het nog maar de vraag of de maximalisering geen inbreuk maakt op het eigendomsrecht uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ik wil niet direct die juridische kant op, die kaart houd ik in de binnenzak.’

Jennifer Alspeer, huur- en bestuursrechtadvocaat:

‘Ik acht een gang van vastgoedbeleggers naar de rechter niet heel kansrijk. De rechter gaat een belangenafweging maken tussen het maatschappelijk belang en die van eisers, en de situatie op de huurmarkt is vrij ernstig. Ook toen ze eerder naar de rechter stapten in een vergelijkbaar geval, tot aan de Hoge Raad aan toe, werden ze niet in het gelijk gesteld.’

Elisa Bontrop, Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland (IVBN):

‘Het tekort aan huurwoningen los je niet op met regulering van de huurprijzen. Daar is woningbouw voor nodig. Door meer bouwlocaties te vinden, passende grondprijzen te hanteren en goed werkende gemeentelijke apparaten te bevorderen. Verslechtert het investeringsklimaat, dan ontstaat het risico dat er minder gebouwd gaat worden. Dat is in niemands belang.’

Hans de Geus, journalist en zelfbenoemd ‘huisjesmelker’:

‘Het klopt dat het gemiddelde rendement van een verhuurder zo’n 3 procent is. Dus met een huurmaximalisatie wordt de opbrengst wel erg karig. Sommige beleggers zullen hun woning straks verkopen. Maar dat is helemaal niet erg. Dan zakken de woningprijzen misschien weer een beetje. De maatregel kan wel funest zijn voor nieuwbouw in het middensegment. Projectontwikkelaars kopen grond van de gemeente om op te bouwen. Gemeenten hanteren vaak commerciële prijzen. Maar als het rendement daalt, moet de grondprijs ook meebewegen. Ik denk niet dat gemeenten dat snel zullen doen. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Ze moeten al zoveel betalen, zoals de jeugdzorg.’

Wethouder Jakob Wedemeijer:

‘We zijn onlangs een experiment gestart om de bouw van betaalbare woningen een impuls te geven. Sinds 1 februari geven we bij een aantal projecten tot wel 10 procent korting op de grondprijs. De regeling geldt voor een jaar, daarna kijken we verder.’

Meer over