Almere krijgt over vier jaar een museum

Almere gaat zijn eerste museum bouwen. In 2004 wil de stad een museum voor niet-westerse moderne kunst in het centrum hebben staan....

Volgens de Almeerse wethouder A.W. Bijl van kunst en cultuur stemt de gemeenteraad eind oktober vrijwel zeker in met het plan voor het zogeheten 'Wereldmuseum'.

De voorstellen zijn ingediend door de projectontwikkelaar MAB Blauwhoed. Die heeft de regie over alle bouwprojecten in het nieuwe centrum van Almere. Op een oproep van de gemeente om met voorstellen te komen voor een museum kwamen twaalf reacties, ook van particulieren.

De 23 jaar oude gemeente, die 140 duizend inwoners telt, wil met het museum het 'polderstad-imago' van zich afschudden. 'We willen een museum met internationale allure', zegt Bijl, 'maar het moet ook aanslaan bij de Almeerse bevolking.'

Voor het bouwen van het museum is 40 miljoen gulden gereserveerd. Hoeveel geld de gemeente overheeft voor het aanleggen van een collectie, wil hij niet zeggen.

Volgens E. van der Plas, directeur van het Prins Claus Fonds en één van de bedenkers van het plan, zal het museum een kunsthal-achtige opzet krijgen, met jaarlijks wisselende thema's. 'Het moet interactiever en minder ''stoffig'' worden dan de bestaande musea.'

Volgens Van der Plas is een museum voor niet-westerse, moderne kunst 'uniek in Europa', al groeit bij veel musea en tentoonstellingsmakers de belangstelling voor kunstenaars uit gebieden buiten de westerse wereld.

Als voorbeelden noemt ze de beeldhouwer Ousmane Sow uit Senegal, die onlangs in Parijs exposeerde. 'Afrika heeft ook fantastische fotografen. Het Nederlandse publiek weet daar nauwelijks iets van.'

Van der Plas wil niet alleen werk van bekende kunstenaars aantrekken. Ook niet-gevestigde kunstenaars zijn welkom: 'Vele van hen hebben nu nog geen platform.'

De gemeente gaat nog onderzoeken of de opzet van het museum aanslaat bij de inwoners van Almere. Wethouder Bijl: 'We zijn ambitieus en ambiëren een nationale en internationale uitstraling, maar we willen wel weten of er in Almere een draagvlak is voor de plannen. De inwoners moeten frequente bezoekers worden.'

Bijl sluit niet uit dat bij een te gering draagvlak een ander type museum gekozen zal worden.

Meer over