Almere eist meer agenten na flinke stijging van criminaliteit

De criminaliteit in Almere is het afgelopen jaar met 20 procent gestegen. Burgemeester Ouwerkerk verwijt in zijn nieuwjaarstoespraak het ministerie van Binnenlandse Zaken te weinig geld uit te trekken voor meer agenten....

Ouwerkerk zegt liever meer mensen te hebben dan meer cellen. Hij verwijst daarmee naar de toespraak van de Amsterdamse korpschef Kuiper van vorige week die juist een tekort aan cellen heeft. 'Wij kunnen naar de centen fluiten omdat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die zelf nodig hadden voor hun eigen veiligheidsplan'.

Het ministerie reageert verbaasd op Ouwerkerks uitspraken. 'Almere heeft in december ongeveer 1,5 à 2 miljoen euro extra gekregen voor agenten en we hebben afgesproken dat we de komende maanden gaan zoeken naar extra geld', zegt een woordvoerster. 'Ouwerkerk heeft net een brief geschreven aan de Tweede Kamer dat het probleem in goed overleg met het ministerie wordt opgelost.'

Almere groeit met zesduizend à achtduizend bewoners per jaar. Als de stad zo snel blijft groeien, is een forse investering in het aantal agenten onontkoombaar, vindt Ouwerkerk. Almere ziet zijn bewonersaantal in 2030 verdubbelen tot zo'n 350 duizend.

Korpschef Pier Eringa van Flevoland zegt verheugd te zijn over de oproep van Ouwerkerk. De criminaliteit in de rest van Flevoland blijft stabiel, zegt hij, de stijging komt helemaal op het conto van Almere. Eringa wil zowel meer blauw op straat als meer rechercheurs om grote zaken op te lossen. Als die er niet komen, ontstaat volgens hem 'een zorgelijke situatie. Ze zijn noodzakelijk om Almere veilig te houden.'

Almere heeft vooral te maken met meer geweld in huiselijke kring en een toename van vandalisme. Het aantal vernielingen in Almere is toegenomen met liefst 70 procent, zegt een politiewoordvoerder. 'Het gaat vooral om inbraak in garageboxen.' De politie benadrukt dat de prestaties van de politie het afgelopen jaar zijn toegenomen. 'Het percentage opgeloste zaken is gestegen van 18,3 naar 21,7 procent. Aan de politie ligt het niet.'

Meer over