Allochtoon kan op school sparen voor havo/vwo

Leerlingen van het Niels Stensen College in Utrecht kunnen komend jaar investeren in hun toekomst. De school heeft als eerste in het land een spaarplan bedacht om allochtonen te stimuleren naar havo en vwo te gaan....

De spaarregeling is opgezet in samenwerking met de plaatselijke Rabobank. De regeling begint met een storting van de scholengemeenschap en de bank van ieder vijftig gulden per deelnemer. Die premie kan oplopen tot 420 gulden. Ouders kunnen daarnaast maandelijks een bedrag van vijftien tot 45 gulden inleggen. De maximale premie van bank en school samen kan oplopen tot 420 gulden.

'We erkennen met dit spaarplan dat de school in een zwarte wijk staat en een duidelijk accent behoeft', zegt conrector F. Seller, bedenker van het plan. 'We willen leerlingen stimuleren bij de organisatie van hun eigen toekomst.' Vaak kiezen allochtone leerlingen mavo, omdat het de kortste leerweg is.

Seller: 'Maar geld speelt ook vaak een rol.' De kostenpost voor boeken bedraagt voor de bovenbouw van het vwo ongeveer achttienhonderd gulden, voor de havo dertienhonderd.

Het Niels Stensen College voor mavo, havo en vwo staat in Kanaleneiland, een wijk waar veel allochtonen wonen. Rector Sjamaar veroorzaakte vorig jaar grote opschudding toen hij opperde zijn school beter te kunnen sluiten, omdat van de groeiende groep allochtonen weinig leerlingen doorstroomden naar havo en vwo.

In de brugklassen is 70 procent van de leerlingen van allochtone afkomst.

Meer over