Allochtonen

Merkwaardig hoe zelfs in de meest allochtoon-vriendelijke kringen gedacht en geschreven kan worden over allochtonen. Neem bijvoorbeeld de Volkskrant, die toch nooit beschuldigd zal kunnen worden van Janmaat-achtige standpunten en allochtonen-antipathie....

Let wel: allochtone én andere achterstandsmilieus! Met andere woorden: álle allochtonen behoren tot de achterstandsmilieus.

Ik wil de redactie uitnodigen om samen met mij een bezoek te brengen aan verscheidene allochtonengezinnen. Ik zal de redactie brengen bij allochtone hoogleraren, doktoren, medische specialisten en huisartsen, juristen, ingenieurs, andere academici, onderwijzers, ondernemers, journalisten. Ik wil de redactie kennis laten maken met allochtone studenten en leerlingen van vwo's en gymnasia. Misschien dat dit de redactie zal kunnen overtuigen dat lang niet alle allochtonen behoren tot de achterstandsmilieus.

Meer over