Allochtone agent vertrekt vooral om discriminatie

Allochtone politieagenten, zowel mannen als vrouwen, nemen vooral ontslag omdat ze worden gediscrimineerd door een collega in hun directe omgeving....

Bij dit korps kwamen in dat jaar 76 allochtonen binnen, en er vertrokken 32 agenten van buitenlandse afkomst. Het onderzoek werd verricht omdat er relatief veel allochtonen bij dit korps vertrokken.

Discriminatie was voor de meeste allochtonen (65 procent) een reden om ontslag te nemen. Daarna volgden het aanvaarden van een betere baan (24 procent) en privé-omstandigheden (5 procent). Die privé-redenen bleken voor vrouwen vaak kinderen te zijn en voor mannen de grote afstand tot het werk.

In de interviews zeiden allochtonen dat ze 'niet voor vol werden aangezien'. Een ander bespeurde 'vreemdelingenhaat'. Een allochtone ex-agent zei: 'Ik werd gepest en gediscrimineerd. Men noemde mij Malcolm X of men vergeleek mij met Marokkaanse criminelen.'

De onderzoekers vinden dat de mentaliteit in het korps moet veranderen; er moet meer over de waarde van verschillende culturen worden gesproken en het oprichten van netwerken van allochtonen moet worden gestimuleerd.

Meer over