Alliander: slimmere planning van zonne- en windparken kan honderden miljoenen besparen

Gemeenten en provincies moeten bij hun plannen voor de opwekking van duurzame elektriciteit vaker kiezen voor windenergie en bij de aanleg van parken meer rekening houden met de locatie. Als er beter wordt afgestemd, kan er 700 miljoen euro worden bespaard bij de uitvoering, stelt topman Maarten Otto van stroomnetbeheerder Alliander.

Onderhoud bij windmolens in Marken. Volgens Alliander worden zon en wind te weinig gecombineerd. Beeld Marieke van der Velden / Hollandse Hoogte
Onderhoud bij windmolens in Marken. Volgens Alliander worden zon en wind te weinig gecombineerd.Beeld Marieke van der Velden / Hollandse Hoogte

In de plannen die gemeenten en provincies aan het maken zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, worden zonne- en windparken vaak niet gepland in de buurt van afnemers als woonwijken en industriegebieden. Ook worden zon en wind te weinig gecombineerd. Hierdoor moeten onnodig veel kabels worden aangelegd en stations worden gebouwd. Ook wordt een groter beslag gelegd op schaarse grond, stelde Otto donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

‘In veel conceptplannen wordt vooral gestuurd op lokaal draagvlak’, aldus Otto. ‘Wij vinden dat belangrijk. Maar maatschappelijke kosten worden nu niet genoeg meegenomen.’

Gemeenten en provincies werken momenteel aan zogenoemde regionale energiestrategieën, kortweg RES. Deze moeten Nederland helpen de overgang naar een groter aandeel groene energie te bereiken, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Weerstand onder burgers

Lokale overheden ondervinden bij het maken van de plannen veel weerstand onder burgers als het gaat om de plaatsing van windturbines. Daarom wordt massaal gekozen voor zonneparken, die minder horizonvervuiling opleveren. Maar het aansluiten van zonneparken is flink duurder en bovendien leidt zonnestroom tot hogere piekbelastingen van het stroomnet, waardoor dikkere, duurdere kabels nodig zijn. Die kosten worden uiteindelijk door de burger betaald.

Alliander heeft geen stok achter de deur om gemeenten te dwingen te kiezen voor meer efficiënte oplossingen. Otto zegt dat Alliander samen met andere netbeheerders voorstellen heeft gedaan aan lagere overheden, waarmee tot 60 procent bespaard kan worden op de kosten.

Meer over