Alleen de Catalanen en Basken onthouden Philips VI hun steun

De Catalaanse nationalisten hebben woensdag geweigerd in het Spaanse parlement in te stemmen met de wet die de opvolging van koning Juan Carlos door zijn zoon Philips mogelijk moet maken. De groep onthield zich samen met de Baskische nationalisten van stemming bij de opvolgingsprocedure. De wet werd aangenomen met een grote meerderheid - 299 van de 350 parlemen- tariërs - van zowel de conservatieve regeringspartij als de socialistische oppositie.

MADRID - Na een drie uur durend debat werd het aftreden van Juan Carlos door het parlement bevestigd. Daarmee is de weg geopend voor het uitroepen in het parlement volgende week donderdag van de huidige kroonprins tot het staatshoofd Philips VI. Rond de formele procedure was de afgelopen week politieke spanning ontstaan. Het is voor het eerst in de democratische geschiedenis dat op deze manier de opvolging van een koninklijk staatshoofd wordt geregeld, nadat Spanje eerder een republikeinse en een dictatoriale periode heeft gekend.

Behalve het gebrek aan ervaring met de koninklijke opvolging, viel daarbij de protesten op die een volksraadpleging eisen over het herinstellen van de republiek. De Catalaanse nationalisten willen daarnaast een afzonderlijk referendum houden voor het afsplitsen van een eigen Catalaanse staat.

De Catalaanse nationalisten onthielden zich als voorzien van stemming. Eerder had premier Rajoy de nationalisten opgeroepen af te zien van een dergelijke 'benepen politiek'. Woordvoerder Josep Antoni Duran Lleida verklaarde echter op zijn beurt dat zijn groep zich 'buitengesloten' voelde in de onderhandelingen over de troonsopvolging en sprak van het 'afronden' van de geldende grondwettelijke afspraken over de manier waarop Spanje is georganiseerd.

Met hun stemonthouding hebben de Catalaanse nationalisten - die zowel voor als na de grondwet van 1978 altijd een zeer actieve, belangrijke rol in de Spaanse politiek hebben gehad - verder afstand genomen van Madrid. Inzet is daarbij het instellen van een referendum begin november voor de afscheiding van een Catalaanse staat. Het Catalaanse referendum heeft zich daarmee verder ontwikkeld tot de belangrijkste uitdaging voor de nieuwe koning Philips VI. Woordvoerder Duran Lleida sprak de hoop uit dat het nieuwe staatshoofd zich zal inzetten om de volksraadpleging mogelijk te maken.

Afgezien van een protestactie vanaf de publieke tribune, waarbij teksten werden getoond voor het houden van een referendum voor de republiek, had het debat een overwegend rustig verloop. De regeringspartij en de socialistische oppositie dankten de vertrekkende koning voor zijn rol bij het instellen en behouden van de democratie in Spanje. De leider van de linkse Izquierda Unida, Cayo Lara riep op tot een referendum. 'Het volk beslist of ze een monarchie of een republiek wil hebben', aldus de aanvoerder.

Verscheidene republikeinse sprekers wezen er op dat de steun voor de nieuwe koning aanzienlijk geringer is dan de huidige stemverhoudingen in het parlement doen vermoeden. Daarbij werd verwezen naar de resultaten van de onlangs gehouden Europese parlementsverkiezingen. Toen kelderde de gezamenlijke aanhang van de regeringspartij en de socialistische oppositie tot minder dan de helft van het electoraat. De anti-monarchistische protestpartij Podemos sleepte juist een stevig aantal zetels in de wacht.

undefined

Meer over