Alle politieregio's krijgen alcoholbus

Alle politieregio's en het Korps landelijke politiediensten KLPD krijgen deze week een zogenoemde alcoholbus. De bus is voorzien van ademanalyseapparatuur....

ANP

Dat maakte het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) bekend. Het hoofd van het bureau, verkeersofficier J. Spee, biedt donderdag de eerste bus aan de politie in Zeeland aan. De BOVM voorziet daarna alle politieregio's van het voertuig.

Volgens het bureau verkeershandhaving kunnen alcoholcontroles van de politie efficiënter verlopen nu de ademanalyse ter plaatse kan worden uitgevoerd. Hierdoor blijft meer tijd over voor de daadwerkelijke controle.

Uit cijfers van het BVOM blijkt dat bij 12 procent van de jaarlijkse verkeersdoden er alcohol in het spel was. In 2006 waren dat honderd doden op een totaal van 811 en 2300 gewonden op een totaal van bijna 18.000. Verhoudingsgewijs vallen de meeste alcoholslachtoffers in de weekeindenachten, tussen 22.00 en 04.00 uur.

Meer over