Alle nummers

ROB OUDKERK legde in Netwerk uit hoe hij de naaste toekomst ziet. Alle 23 leden van de nieuwe PvdA-fractie in de Tweede Kamer, vond hij, moeten hun zetels ter beschikking stellen, om vervolgens samen met de buiten de boot gevallen kandidaten van de kieslijst alsnog naar een plaats in het...

Solliciteren? Hoezo solliciteren? Ze hadden op 15 mei toch al gesolliciteerd?

Helaas moest de firma inkrimpen, zodat niet voor alle gegadigden een betrekking beschikbaar was.

Noch Ronald Kip, die op nummer 74 stond, noch Lau Schulpen (66) noch Désiree Duijkers (50) noch ook Harm Waalkens (39) kwam door de ballotage.

Zelfs de veelbelovende meisjes Smits en Barth (34 en 32) en de voor 2014 als premier getipte Jeroen Dijsselbloem (31) haalden het niet. Het volk koos ander personeel.

De misère van de democratie: dat het volk het voor 't zeggen heeft. En als een valsspeler die na de wedstrijd de spelregels verandert in de hoop op een betere uitslag, zou Rob Oudkerk daar een stokje voor willen steken. Alle oorspronkelijke kandidaten, van Melkert tot Kip, mogen van hem opnieuw solliciteren, en dan niet bij het volk, maar bij het Congres - zeg maar bij het politburo.

Die man is wethouder in Amsterdam. God zal je sparen. Breznjev terug aan de Amstel.

Op het Politiek Forum van de partij besloten de verzamelde sociaal-democraten intussen dat de kiezer natuurlijk niet helemaal, maar misschien wel een beetje gelijk moet krijgen, en Jeltje van Nieuwenhoven kwam met een compromisvoorstel dat als het kan nog maller was dan het plan van haar rücksichtslose collega. Zij gaat binnenkort een bijeenkomst beleggen met de 23 gekozenen plus de tien kandidaten die vlak daarachter op de lijst stonden en dan kunnen, zei ze, 'de fractieleden zelf bepalen of ze wel of niet willen blijven.'

Wie volgt op die nu al historisch te noemen vergadering het nobele voorbeeld van Jan Pronk en Margot Vliegenthart?

Tjee, wat zou ik daar graag om de hoek willen kijken.

IJzige stilte, stel ik me voor. Niemand kijkt naar niemand. De nummers 26 tot en met 35 loeren door hun oogharen langs de demissionaire bewindspersonen die naar hun mening als eersten zouden moeten opstappen.

Karin Adelmund (12) - dat kan toch helemaal niet meer? Willem Vermeend (5) heeft die als jarenlange dikke vriend van Gerrit Zalm nog een spoor van geloofwaardigheid over in de oppositiebank? Tineke Netelenbos (6) - discussie overbodig. Het campagnegenie Benschop (7) - wat heeft die hier na de beschamende nederlaag überhaupt nog te zoeken? Klaas de Vries (3) - nette man, maar we zouden toch vernieuwen. En Wouter Bos (9) - kan die morgen niet terug naar Shell?

'Nou', vraagt Jeltje in haar gemoedelijkste Weststellingwerfs - 'wie wil blijven?'

De kaken blijven op elkaar: wie zwijgt stemt toe.

'Hebben jullie dan', wendt de voorzitster zich tot de tien trendvolgers, 'misschien een suggestie als het om wegsturen gaat?'

De meisjes Barth en Smits kijken nu demonstratief naar Sharon Dijksma, die op haar beurt de blik van Melkert zoekt. Maar die voelt nog altijd die krassen op zijn ziel.

'Of zullen we afspreken', besluit Jeltje nadat er van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags overwegend niks is gezegd, 'dat de kiezer heeft gesproken, en dat we ons daar bij moeten neerleggen?'

Pas later in het weekend schrijft de Partij van de Arbeid samen met o.a. D66 een brief aan de informateur, of hij het geen goed idee vindt om straks beoogde ministers en staatssecretarissen in hoorzittingen aan de tand te laten voelen.

Tja.

Jammer dat ze dat vier jaar geleden niet al bedacht hadden.

Meer over