nieuwsnertsenhouderijen

Alle nertsenhouderijen preventief geruimd bij nieuwe besmettingen na half augustus

Als na 15 augustus nog nieuwe coronabesmettingen op nertsenhouderijen worden geconstateerd, worden mogelijk alle fokkerijen in Nederland preventief geruimd. Het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z), dat de verspreiding van het coronavirus op nertsenfokkerijen in de gaten houdt, adviseert het kabinet over te gaan tot een landelijke ruiming als het niet binnen een maand lukt het aantal besmettingen onder nertsen in te dammen. 

Medewerkers van de NVWA ruimen de nertsen op een met het coronavirus besmette fokkerij. Beeld ANP

Ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) nemen hierover in augustus een besluit, nadat het OMT-Z een vervolgadvies heeft uitgebracht. Het OMT-Z vreest dat nertsenhouderijen als ‘virusreservoir’ gaan dienen van waaruit het coronavirus zich steeds opnieuw onder mensen verspreidt. In juli heeft de overheid strengere hygiënemaatregelen voor nertsenhouders en hun personeel afgekondigd, waaronder een nauwgezette registratie van alle personen die nertsenhouderijen bezoeken en intensief testen van mensen die met nertsen in aanraking komen. 

De expertgroep gaat ervan uit dat deze extra voorzorgsmaatregelen binnen een maand effect sorteren, waardoor zich na half augustus geen nieuwe corona-uitbraken op nertsenhouderijen meer zullen voordoen. Blijkt dat ijdele hoop, dan is het blijkbaar niet mogelijk de epidemie onder nertsen onder controle te krijgen. In dat geval zou de overheid dus de preventieve ruiming van alle Nederlandse nertsenfokkerijen moeten gelasten, adviseert het OMT-Z.

Zolang het virus onder mensen circuleert, kunnen nertsenhouderijen namelijk een bron van nieuwe uitbraken vormen. Gemeenten en omwonenden van pelsdierfokkerijen maken zich daar terecht zorgen over, stelt het OMT-Z in zijn geactualiseerde advies aan het kabinet. Tot dusver is het niet gelukt de verspreiding van het virus onder nertsen te stoppen. 

Tot nu toe zijn op 25 nertsenhouderijen coronabesmettingen vastgesteld, waarvan 21 in Noord-Brabant en vier in Limburg. Op deze bedrijven zijn alle pelsdieren vergast. Het gaat om honderdduizenden volwassen marterachtigen en hun pups. Het OMT-Z verwacht dat er de komende drie tot vier weken nog 6 tot 12 nertsenbedrijven besmet zullen raken, omdat de effecten van de aangescherpte hygiënevoorschriften niet meteen zichtbaar zullen zijn.

Als het tot een preventieve ruiming komt, zouden de nertsenhouders niet de kans moeten krijgen hun bedrijf weer op te bouwen. Ook niet als de coronacrisis voorbij is, zeggen de experts in hun kabinetsadvies. Over vier jaar is het immers bij wet verboden om pelsdieren te fokken in Nederland, dus het is sowieso een stervende bedrijfstak. Minister Schouten van Landbouw werkt momenteel aan een vrijwillige stoppersregeling voor nertsenhouders die hun bedrijf versneld willen beëindigen. In augustus zal ze bekendmaken hoe die regeling eruit gaat zien. 

Meer over de Nederlandse nertsenhouderij

Al dertig jaar wordt geprobeerd de nertsenfokkerij in Nederland verboden te krijgen. Vanaf 2024 is het zo ver. Lang was het een lucratieve handel, sommige fokkers zijn (multi)miljonair.

Geen grote grijpers met dode dieren, geen af en aan rijden van vrachtwagens. De ruiming van de nertsen gebeurt in betrekkelijke rust in en buiten de stallen.

Nederlands ‘nertsenhoofdstad’ Gemert-Bakel is een brandhaard van het corona­virus gewor­den. Dus riep de gemeente minister Schouten op hard in te grijpen.

Meer over