Alibi door intrekken valse getuigenis secretaresse onderuit gehaald Tapie wankelt in omkopingsproces

Het kaartenhuis van Bernard Tapie zakt langzaam in elkaar. Een huilende secretaresse bekende gisteren dat zij onder druk een valse getuigenis had afgelegd om hem een alibi te verschaffen....

Van onze correspondent

Sjoerd Venema

PARIJS

Al bij de opening van het strafproces beschuldigde Tapie's vroegere rechterhand Bernès hem er maandag van achter de schermen de aanstichter te zijn geweest van de omkooppoging bij de wedstrijd tussen Olympique en Valenciennes in mei 1993. Tapie ontkent resoluut. Harde bewijzen ontbreken. De bij de omkooppoging betrokken vroegere Marseille-speler Jean-Jacques Eydelie spreekt als kroongetuige de verklaring van Bernès tegen.

Een ander onderdeel van het schandaal dreigt Tapie nu echter op te breken. Enkele weken na de getructe wedstrijd zou de zakenman de oud-trainer van Valenciennes, Boro Primorac, op zijn Parijse kantoor hebben ontvangen. Tapie heeft Primorac toen gevraagd om voor een forse som geld de schuld in het omkoopschandaal op zich te nemen, zo beweerde Primorac in juni 1993. Tapie ontkende en beloofde een 'betonnen' alibi.

Na enkele weken van spanning kwam de onthulling. Tapie kon Primorac niet hebben ontvangen, omdat hij op hetzelfde moment een vroegere socialistische collega-minister, Jacques Mellick, samen met diens secretaresse op bezoek had. De twee bij toverslag opgedoken getuigen bevestigden de lezing van Tapie. Maar al snel begon het alibi te kraken. Burgemeester Mellick zou een uur later op een receptie in zijn stad Béthune zijn gesignaleerd. In dat geval moest hij de afstand tussen de twee steden met minimaal tweehonderd kilometer per uur hebben afgelegd.

In de getuigenbank bevestigde Mellick gisteren met enig gedraai zijn eerdere verklaring ten gunste van Tapie. Mellick wees vervolgens op de gelijkluidende verklaring van zijn secretaresse. Die werd het allemaal te machtig. Ze stond op en sprak geëmotioneerd dat ze onder druk van Mellick een voor Tapie gunstige verklaring had afgelegd. Mellick zou zelfs afgelopen woensdagavond bij haar zijn langsgekomen en hebben gedreigd dat haar echtgenoot zijn baan als ambtenaar in Béthune zou verliezen als ze haar verklaring introk.

Nadat de secretaresse huilend was afgevoerd, bevestigde Mellick zijn vroegere medewerkster woensdagavond te hebben ontmoet. De langzaam ineenkrimpende Tapie zei zich niet meer te herinneren met wie Mellick nu precies bij hem op bezoek was geweest. Op initiatief van procureur Montgolfier zal in Béthune een strafrechtelijk onderzoek tegen Mellick worden ingesteld wegens omkoping van getuigen en meineed.

Tapie zou in september 1993 ook hebben getracht een andere kroongetuige, Jean-Jacques Eydelie, om te kopen. Hij zou Eydelie hebben voorgesteld om in ruil voor drie jaarsalarissen zijn bekentenissen voor de tuchtraad van de Franse voetbalbond in te trekken.

Eydelie, die de omkooppoging van Tapie zelf aan de grote klok hing, kwam merkwaardigerwijs enkele dagen later van zijn beschuldigingen terug. Tapie zou hem slechts hebben geadviseerd goed over zijn getuigenis na te denken. Die versie hield Eydelie deze week voor de rechtbank overeind, zoals hij ook Tapie tegen de verklaringen van Bernès in bescherming nam. Volgens geruchten zou Eydelie inmiddels dankzij bemiddeling van Tapie een aanbod hebben gekregen voor een aantrekkelijk contract bij de Portugese club Benfica.

Meer over