Algendiesel komt dichterbij – over een jaar of vijf

Algen kunnen worden benut als groene brandstof. En dat gaat ook serieus gebeuren. Deze week werd daartoe een eerste belangrijke stap gezet....

Het kweken van algen voor energiewinning breekt door in Nederland. Bij het bedrijf Biosoil in Hendrik Ido Ambacht is uiterlijk over drie weken bekend of de huidige testreactor kan worden opgeschaald. ‘We zijn al bezig met patenten’, zegt directeur ir. Arnout van Diem.

Dat is verrassend nieuws na alle rampspoed over biobrandstof die voedsel zou verdringen. De wereld kijkt reikhalzend uit naar groene brandstof die geen landbouwgrond verloren laat gaan. En bij algen is dat het geval. Onder goede groeicondities kunnen die zich in waterbassins eindeloos vermenigvuldigen.

En daar zit ’m nu net de kneep, want de materie is complex. Van Diem tempert al te hoge verwachtingen: ‘Over drie tot vijf jaar kunnen we in Nederland commercieel algen kweken’, denkt hij.

Een niet onbelangrijke stap is afgelopen woensdag gezet. Het Technologisch Top Instituut Wetsus voor watertechnologie in Leeuwarden heeft zich samen met Wageningen Universiteit, elf grote energie-, chemie-, voedsel- en oliebedrijven en de algenproducenten Biosoil en Ingrepo gebonden aan een nieuwe vorm van kennisvergaring. Elk bedrijf legt jaarlijks 27.500 euro in, opdat onderzoekers van Wetsus en WUR de bedrijven naar de efficiëntste en goedkoopste algenvermeerdering kunnen leiden.

Biosoil heeft al ontdekt dat de algen snel groeien als de wanden van het bassin met duurzame LEDverlichting zijn toegerust. De algen verduisteren echter het bassin door op de lampen te kruipen. Dat kan worden bestreden met een duurzame antifouling, waarvoor Van Diem nu een patentaanvraag heeft lopen. En zo zijn er nog vier andere patenten in deze sfeer, waarover Van Diem nog niet het achterste van zijn tong laat zien.

Groeisnelheid

Groeisnelheid
Algen hebben niet veel nutriënten nodig en kunnen hun voedsel, zoals CO2, gewoon uit de lucht halen. Het punt is echter dat de kweek constant moet worden gehouden om een optimale groeisnelheid te bereiken. Daarvoor is een constante dosering nodig van voedingsstoffen als CO2. In de proefopstelling wordt dit bereikt via perslucht en gasflessen met CO2, maar het is de bedoeling om hiervoor rookgas te gebruiken.

Groeisnelheid
Het direct doorsluizen van CO2 uit de energiecentrale naar het algenbassin is nog een punt van zorg. Met het koolzuurgas komen ook rookgassen uit de rookgasreiniging van de centrale mee, en die zouden de algen wel eens om zeep kunnen helpen. Nader onderzoek is dus geboden. Biosoil kweekt een alg die van warmte houdt en zich lekker voelt bij 28 tot 30 graden Celsius. Zo komt de restwarmte van een energiecentrale in de algenvijver goed van pas.

Groeisnelheid
Om zoveel mogelijk biomassa uit algen te kunnen kweken is er ook nog een meststof nodig. Biosoil denkt hierbij aan vloeibare mest, digestaat.

Groeisnelheid
In de mest zit stikstof waarmee de algen kunnen worden gevoed.

Groeisnelheid
Installaties die mest vergisten en rioolwater zuiveren, leveren stikstof. Van Diem ziet daarom ook wel wat in het schakelen van een algenbassin aan een mestvergistingsinstallatie die de algen met stikstof voedt.

Groeisnelheid
De weg naar biobrandstoffen uit algen is aantrekkelijk omdat de opbrengst van micro-algen ongeveer tien keer hoger is dan van andere energiegewassen. Met de huidige technologie is in Nederland nu al een maximale jaaropbrengst mogelijk van twintigduizend liter per hectare. Dat is aanzienlijk meer dan de zesduizend liter olie van de oliepalm, die de reputatie heeft het lucratiefste energiegewas te zijn.

Groeisnelheid
Productie van biodiesel met algen is economisch haalbaar, zegt Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van Wetsus. De olie, 30 tot 60 procent van het gewicht van de gedroogde algen, zal tot bruikbare biobrandstof worden geraffineerd.

Groeisnelheid
Maar er zijn meer toepassingen mogelijk. De biobrandstof kan ook dienen als grondstof voor de chemische industrie. Met de eiwitten (bijna de helft van de gedroogde algen) kan de voedselindustrie mogelijk iets beginnen. Ook Friesland Foods is daarom van de partij in het samenwerkingsverband.

Meer over