Alfa's worstelen met pittig en omvangrijk wiskunde A

De havo'ers hadden het dinsdag niet moeilijk met hun wiskunde A-examen. De vwo'ers hoopten vrijdag op eenzelfde moeilijkheidsgraad. Voor de leerlingen zonder wiskunde B in het vakkenpakket werd de toets echter een beproeving....

Stephanie Davidson (18) was snel klaar: 'Ik snapte meer dan de helft niet.' Ze is een echte alfa met Nederlands, Frans, Duits en Spaans in haar pakket.

Wiskundedocent Rinse Poortinga zag het goed: 'Dit examen was vooral moeilijk zonder wiskunde B. Veel alfa's zullen het niet goed gemaakt hebben. Toch was het geen verrassend examen, maar wel aan de moeilijke kant. Het was vooral veel, het had minder gekund.'

Almar Velting is verontwaardigd over de moeilijkheidsgraad. Met 'volgend jaar beter', neemt hij een voorschot op de uitslag. ' We moeten met z'n allen de examenklachtenlijn bellen! Dan passen ze de normering wel aan.'

Er klinken ook andere geluiden. Daniel Smid (19) vond het makkelijk. Inderdaad, hij heeft wiskunde B in zijn pakket. 'Veel makkelijker dan verwacht, een hele opluchting. Het examen bevatte weinig kansberekening, dat is mijn zwakke punt. Ik geloof dat ik maar één onderdeel niet begreep. Een dikke 7 zit er wel in.' Vooral opgave 4, met als thema de overbevissing van heilbot, was een typische B-som. Poortinga: 'Wat er bij alfa's mis kan gaan, gaat dan ook mis.'

Voor de bril- of lenzendragers bevatte opgave 2 een egostrelende test. 'Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben ontdekt wat menig brildrager in zijn hart al wist: er is een verband tussen bijziendheid en een hoog intelligentiequotiënt (IQ).'

Of de bijziende havisten de sommen die bij de tekst hoorden ook aangenaam vonden, is de vraag. Poortinga: 'Het was de moeilijkste opgave, een pittig stuk statistiek.'

MD

Meer over