Albumine leidt tot hogere sterfkans

Ernstig zieke patienten die 'humaan albumine' - een eiwit dat normaal in het bloed voorkomt - krijgen toegediend, lopen het risico daaraan te overlijden....

Van onze verslaggeefster

Suzanne Baart

AMSTERDAM

Een analyse van de resultaten van dertig eerder gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat albumine zes extra doden veroorzaakt op elke honderd behandelde patiënten. Om hoeveel doden het in Nederland zou gaan, is niet met zekerheid vast te stellen. Daarover zijn geen cijfers beschikbaar.

In The Cochrane Library waarschuwen Engelse onderzoekers, onder leiding van dr. I. Roberts, voor humaan albumine. Het gebruik moet sterk worden teruggedrongen en eigenlijk mag het alleen goed begeleid, in een onderzoeksetting, worden voorgeschreven, vinden de onderzoekers. Er moet grootschalig onderzoek komen. Bovendien moet naar veiliger alternatieven worden gezocht.

Humaan albumine wordt gewonnen uit bloed van bloeddonoren. Het is beschikbaar in geconcentreerde vorm (20 procent oplossing) en in een niet-geconcentreerde vorm (5 procent). Het wordt rechtstreeks in het bloed van de patiënt gebracht. Humaan albumine wordt gegeven aan patiënten die in levensgevaar verkeren als gevolg van brandwonden, shocks na ernstig bloedverlies, bij ernstige infecties, bloedvergiftiging, na operaties of verkeersongelukken, bij ernstig zieke pasgeborenen en bij een aandoening waardoor er weinig albumine in het bloed aanwezig is.

Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat het risico om te overlijden bij patiënten die geen albumine kregen 8 procent was. Bij hen die wel albumine kregen was dat risico 14 procent. Ofwel: van elke zeventien patiënten die albumine krijgen, overlijdt er één extra.

'De onderzoeken gaven het verhoogde risico wel aan, maar waren elk voor zich te klein. Nu de gegevens van dertig onderzoeken zijn samengevoegd, wordt de ernst pas goed duidelijk. De waarschuwing aan artsen mag dan ook niet in de wind worden geslagen', zegt dr. M. Offringa, neonatoloog/

intensivist bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en directeur van het Dutch Cochrane Centre. De Cochrane Collaboration is een wereldwijde samenwerking van artsen en verpleegkundigen die op het eigen vakgebied onderzoeken of behandelingen effectief zijn.

'Voor het gebruik van humaan albumine zijn geen aanwijzingen dat het goed is voor de patiënt; er zijn wel aanwijzingen dat het voor sommige patiënten slecht is. Artsen moeten dan ook met spoed op de hoogte worden gebracht van de potentiële gevaren van humaan albumine', zegt Offringa.

Het wetenschappelijk artikel zal daarom zaterdag ook worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal. Er zijn alternatieve synthetische albuminevervangers beschikbaar die, zegt Offringa, in veel gevallen net zo goed of beter werken en veel goedkoper zijn.

Meer over